Show simple item record

dc.contributor.authorBakke, Elise
dc.date.accessioned2015-06-29T08:31:53Z
dc.date.available2015-06-29T08:31:53Z
dc.date.issued2015-06-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285896
dc.description.abstractTemaet for avhandlingen er ungdom utsatt for omsorgssvikt, og deres opplevelse av mening. Avhandlingen tilnærmer seg spørsmålet hvordan kilder til mening kan forstås i relasjon til resiliens hos ungdom utsatt for omsorgssvikt, og ser altså på hvordan meningsopplevelse og kilder til mening kan ha sammenheng med hvordan ungdom tross store belastninger, kan klare seg senere i livet, altså vise tegn til resiliens. Metoden for avhandlingen er kvalitativ innholdsanalyse, ved en deduktiv tilnærming, hvor måleinstrumentet The Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire (SoMe) knyttes til et studie gjort av Hauser et al. (2006) omkring resiliente ungdom utsatt for omsorgssvikt. Med utgangspunkt i måleinstrumentet SoMe analyseres kilder til mening hos ungdommene i dette materialet. Innholdsanalysen viser at det er en samvariasjon mellom ungdommenes anvendelse av kilder til mening og sentrale faktorer for resiliens. Dette viser at opplevelse av mening er en overordnet dimensjon ved livet, som berører sentrale faktorer for resiliens. Med bakgrunn i dette argumenteres det for måleinstrumentet SoMe som en ressurs i møte med ungdom utsatt for omsorgssvikt, og sentralt for resiliensfremmende arbeid med gruppa både i barnevernet og i en diakonal sammenheng.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.subjectomsorgssviktnb_NO
dc.titleKilder til mening hos ungdom utsatt for omsorgssvikt : en litteraturstudienb_NO
dc.title.alternativeSources of meaning among adolescents exposed to child neglectnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO
dc.source.pagenumber71nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record