Show simple item record

dc.contributor.authorLjønes, Martine
dc.date.accessioned2015-06-26T12:31:43Z
dc.date.available2015-06-26T12:31:43Z
dc.date.issued2015-06-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285819
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen har som utgangspunkt de tre største, kristne ungdomsleirene i Norge og den tilhørende ledertreningen som tilbys de frivillige leirlederne. Oppgaven har kartlagt hvordan kristne ungdomsleirarrangører vektlegger tematikken seksuelle krenkelser i sin ledertrening, og i hvilke grad leirlederne opplever denne undervisningen som relevant og anvendbar. Får å få svar på dette ble det benyttet nettbasert spørreundersøkelse av kvalitativ karakter. Empirien ble samlet fra arrangørene bak leirene Action (KRIK), Tenåringstreff (KFUK/KFUM) og Ung landstreff (NLM), samt 29 leirledere fra disse arrangementene. Resultatet viste at leirarrangørene vektlegger temaet seksuelle krenkelser, men i ulik grad. Grunnsynet og informasjonen som gis kan anses som fagligforankret. Flertallet av respondentene mener at tematikken er relevant for leiren og at informasjonen som gis er tilstrekkelig. I hvilke grad informasjonen leirarrangørene ønsker å formidle når frem til leirlederne på riktig måte, varierer fra leir til leir. Funn i oppgaven kan likevel tolkes som at svarene fra arrangørene og lederne samlet sett har en middels grad av enighet. Blant lederne råder det noe usikkerhet om taushetsplikt, hvem som er relevant kontaktperson om det oppstår en krenkelsessituasjon og hvem som har ansvaret for videre håndtering. Dette kan tyde på at informasjonen under ledertreningen ikke er bra nok eller for eksempel at kommunikasjonsprosessen er preget av «støy». Det er variasjon i ledernes alder, erfaring og motivasjon, noe som kan prege hvordan lederne oppfatter den informasjonen som blir gitt ved ledertrening. Sentrale stikkord i oppgaven er seksuelle krenkelser, det kristne fellesskapet og ungdomskultur som kan opptre på leir og i frivilligarbeid, lederrollen, og ‘kommunikasjon og læring’ som opptrer i ledertreningen som er knyttet til leir.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectseksuelle krenkelsernb_NO
dc.subjectledertreningnb_NO
dc.subjectkristne ungdomsleirenb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.titleSeksuelle krenkelser : - et  tema i ledertreningen?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289nb_NO
dc.source.pagenumber85nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record