Show simple item record

dc.contributor.authorVikre, Maria Teistedal
dc.date.accessioned2015-06-26T07:49:32Z
dc.date.available2015-06-26T07:49:32Z
dc.date.issued2015-06-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285750
dc.description.abstractMotivasjon er en viktig drivkraft bak menneskers atferd. Frivillige organisasjoner er i stor grad basert på mennesker som selv har valgt å engasjere seg i organisasjonenes arbeid. Det betyr at frivillige medarbeidere vil ha en form for motivasjon bak sine engasjement. Likevel er en mulig antagelse at individers motivasjon kan endres. På grunn av frivillige organisasjonenes egenart, kan lav motivasjon blant medarbeidere resultere i at de avslutter sine engasjement. Av den grunn vil det være viktig at organisasjonene fokuserer på å opprettholde motivasjonen blant sine medarbeidere. Tematikken frivillighet og motivasjon, kan derfor være av betydning for frivillige organisasjoner. Formålet med denne oppgaven har vært å få et større innblikk i hvordan ansatte i kristne, frivillige organisasjoner bidrar til å motivere sine lokallagsledere. Undersøkelsen er utført som en casestudie, hvor Acta- barn og unge i Normisjon er case. Datamaterialet er innsamlet gjennom elleve semistrukturerte intervjuer, hvor lokallagsledere i organisasjonen er informanter. Metodevalget har resultert i dybdeinformasjon tilknyttet tematikken. Funnene viser ulike forventninger og ønsker om at organisasjonens ansatte skal bidra til å motivere lokallagslederne i sine engasjement. Noen uttrykker lite behov for at ansatte i Acta skal motivere dem. Det ser ut til å bunne i at andre sosiale kontekster ivaretar dette behovet, som for eksempel lederteam eller en lokal menighet. På den andre siden påpeker flere informanter et ønske om at Actas ansatte i større grad motivere dem i sine engasjement, blant annet gjennom økt involvering og oppfølging. Resultatene gir også innsyn i hva som er viktig for at lokallagsledernes motivasjon blir ivaretatt, men også styrket. Funnene knyttes primært til hva Actas ansatte kan gjøre for å bidra på dette feltet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectfrivillige organisasjonernb_NO
dc.titleMotivasjon blant lokallagsledere. En studie om hvordan ansatte i kristne, frivillige organisasjoner bidrar til å motivere sine lokallagslederenb_NO
dc.title.alternativeMotivation among local directors. How do employees of Christian non- profit organizations motivate their local directors?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Christianity studies: 152nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Organizational psychology: 268nb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record