Show simple item record

dc.contributor.authorBekken, Kari Bottolfs
dc.date.accessioned2015-06-25T12:22:45Z
dc.date.available2015-06-25T12:22:45Z
dc.date.issued2015-06-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285714
dc.description.abstractTema for avhandlingen er; Møte med en annerledes Annen. Det har vært og er fremdeles en holdning i samfunnet og kirken, at de utviklingshemmede skal hjelpes, og da er det noen som definerer den andres behov. Avhandlingens mål er å forstå hva som skjer i møte med utviklingshemmede, og finne ut hva som gjør at vi blir berørt av deres liv. Hovedproblemstillingen er: Hva er det som kjennetegner de erfaringer deltagere på Tro og Lys gjør i møte med mennesker som har en utviklingshemming? Tro og Lys startet som et fellesskap for utviklingshemmede, deres familier og venner innen den katolske kirke. Etter hvert utviklet det seg til en økumenisk internasjonal bevegelse, som etter hvert fikk fotfeste i Den norske kirke. I denne undersøkelsen har mitt fokus vært på informantenes erfaringer av møte med utviklingshemmede. Det er tydelig møte med deres annerledeshet fører til endringer hos de som møter dem. I kvalitative undersøkelser kommer en ikke frem til funn som er generaliserbart. De funn som er gjort kan imidlertid ha overføringsverdi, slik jeg beskrev under validitet og reliabilitet i metode delen. Disse funnene kan slik jeg ser det, si noe om utviklingshemmedes betydning i Tro og Lys, og i kirken for øvrig. Det vil også kunne gi inspirasjon og utfordring for de som arbeider med utviklingshemmede enten i skole, eller på institusjoner. Samtidig vil det kunne si noe om hvilken betydning de har i samfunnet. Denne undersøkelsen og egen erfaring i møte med utviklingshemmede gjør at jeg er bekymret for de holdningene som er i samfunnet, knyttet til deres verdighet som menneske og rett til et liv. Jeg tror at unge mennesker trenger å møte disse menneskene, og lære dem å kjenne for å forstå deres verdi og at samfunnet vil bli fattige hvis de ikke er der.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectutviklingshemmedenb_NO
dc.subjectkirkennb_NO
dc.titleMøte med en annerledes Annen : en empirisk undersøkelse av hva som skjer i møte med utviklingshemmede i kirkennb_NO
dc.title.alternativeMeeting with a different Other. An empirical examination of what is offered in the encounter with disabilities in Churchnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Religious science, religious history: 153nb_NO
dc.source.pagenumber144nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record