Show simple item record

dc.contributor.authorTaen, Hilde Anita Nesland
dc.date.accessioned2015-06-25T09:27:24Z
dc.date.available2015-06-25T09:27:24Z
dc.date.issued2015-06-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285645
dc.description.abstractJeg ønsker i denne oppgaven å sette søkelyset på ungdom fra Jehovas vitner, og vil undersøke hvordan, og om de, opplever troskonflikter i møte med skolen, og på hvilken måte de løser disse, samt undersøke hvordan de opplever at troen deres blir ivaretatt i skolehverdagen. Hovedspørsmålet mitt er: Hvordan håndterer ungdom fra Jehovas vitner kunnskapen de får på skolen når denne kolliderer med det de tror på? Hvor henter de støtte når de opplever konflikter? Jeg ønsket for det første å undersøke om informantene opplever de konfliktene jeg antok de ville oppleve. For det andre ønsket jeg å få mer klarhet i på hvilken måte de eventuelt løste disse konfliktene – på individuelt eller gruppenivå. Ut fra mitt materiale ser jeg at ungdom fra Jehovas vitne opplever menigheten som en trygg havn der de får opplæring i og støtte for sin tro, samtidig som de opplever gode sosiale relasjoner med flere generasjoner. Derimot opplever informantene flere konflikter i skolen. Den ene typen konflikt omhandler forholdet til de andre elevene, og de sosiale utfordringene dette gir. Her velger Jehovas vitne ungdommen en litt passiv, tilbaketrukket rolle. De er sammen med de andre i skoletiden, og definerer dem som venner, men på fritiden har de en mer begrenset, om ingen, kontakt. Jehovas vitne ungdommen har menigheten som sosial og læringsmessig arena, og opplever ikke noe savn i forhold til andre aktiviteter. Mine informanter lever i de fleste tilfellene i interesssefellesskap med sine medelever, men når verdikonfliktene blir for store velger de å trekke seg ut, og søker støtte og trygghet i menigheten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectJehovas vitnernb_NO
dc.subjectskolennb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.titleUngdom og tro - Jehovas vitne i møte med skolennb_NO
dc.title.alternativeYouth and faith - Jehowah`s Witnesses in relation to schoolnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Religious science, religious history: 153nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289nb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record