Show simple item record

dc.contributor.authorBø, Eivind
dc.date.accessioned2015-06-25T09:22:41Z
dc.date.available2015-06-25T09:22:41Z
dc.date.issued2015-06-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285643
dc.description.abstract«Hvilke sentrale livssynselementer formidles i tv-­serien En Moderne Familie, og hvilke livssynstradisjoner eller -­trender kan disse være forenlige med? Det ligger implisitt i problemstillingen at tv‐serier formidler livssynselementer. Til grunn for denne grunnforutsetningen ligger at nøytral formidling er en umulighet. For å kunne svare på problemstillingen vil jeg foreta en deskriptiv og kvalitativ innholdsanalyse av utvalgte medietekster fra En Moderne Familie, med utgangspunkt i livssynsteori. Dette innebærer bruk av et analyseverktøy som vektlegger observérbar livspraksis gjennom utsagn og atferd. Bevisst eller ubevisst, påvirkes vi til en viss grad av det vi ser og hører. Dette henger igjen sammen med at ingen budskap er nøytrale, men bærer med seg verdier, holdninger og tanker, ja, «spor» av ulike trosoppfatninger. Spørsmålet blir da hvordan det vi møter i populærkulturens tekster påvirker våre personlige verdisett og trosoppfatninger. Ved å anvende et analyseverktøy med utgangspunkt i et livssynsteoretisk perspektiv, har jeg kunnet identifisere livssynselementer knyttet til innholdsmomentene og livssynskategoriene verdistandpunkt, menneskesyn, virkelighetsoppfatning og tro (forstått som tillit og forankring av mening). Hovedsakelig synes de identifiserte livssynselementene å være forankret i sekulærhumanistiske og postmoderne livssyn, men med innslag av kristen tro, eksistensialisme, naturalisme og livssynstrendene hedonisme og narsissisme.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectTV-seriernb_NO
dc.subjectLivssynnb_NO
dc.titleTv-­serier og livssynsformidling. Tv‐serier som kilde til personlig livssynsdanning – med serien «En Moderne Familie» som case-­studiumnb_NO
dc.title.alternativeTelevision Series and Worldview Communication: Television Series as a Source for Personal Worldview Formation - with the Series «Modern Family» as a Case Study.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Religious science, religious history: 153nb_NO
dc.source.pagenumber169nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record