Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAas, Fam Karine Heer
dc.date.accessioned2021-10-25T14:30:19Z
dc.date.available2021-10-25T14:30:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2825463
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker fremstillingen av 22. juli som tematikk i lærebøker i religions og samfunnsfagene i ungdomsskolen og videregående skole. Problemstillingen for studien er: Hvordan fremstiller et utvalg lærebøker 22. juli, og hvilke fortellinger om terrorangrepene kommer til uttrykk? Terrorangrepene 22. juli ble i 2020 plassert inn i læreplanen for demokrati og medborgerskap i samfunnsfag i ungdomsskolen. Undersøkelser av et av verktøyene i skolen, lærebøkene, vil kunne gi oss innsikt i hvilke fortellinger om terrorangrepene som ligger i lærebøkene. Datamaterialet består av enkeltsider i kapitler som omtaler 22. juli fra lærebøkene Delta! (Cappelen Damm), Fokus (Aschehoug), Arena 8 (Aschehoug), I samme verden (Cappelen Damm), KRLE-boka (Cappelen Damm) og RLE-boka (Cappelen Damm). De tre første bøkene er til samfunnsfagene og de tre siste til religionsfagene. De tre bøkene til samfunnsfagene er revidert og tilpasset LK2020, mens dette ikke gjelder for religionsbøkene. Datamaterialet er analysert gjennom en kvalitativ innholdsanalayse. Studiens teoretiske rammeverk er demokrati og medborgerskap, undervisning av terrorisme og ulike fortellinger om 22. juli. Studien dekker flere fortellinger om 22. juli som blir belyst i lærebøkene. Studiens to hovedfunn er at demokrati fremstår som hovedfortellingen om 22. juli. Fem av de seks bøkene har et kapittel om demokrati omtaler 22. juli i dette kapittelet. Det kan se ut til at når det skal undervises om demokrati er det en enighet om at da kan 22. juli inkluderes. Det andre hovedfunnet er at fortellinger om Breiviks ideologiske eller religiøse motiv kan være vanskelig å finne. Som svar på spørsmålene hvem, hva og hvorfor 22. juli viser et flertall av bøkene utfyllende svar på både hvem og hva, men hvorfor terrorangrepet ble gjennomført kommer ikke like tydelig frem. Det kan se ut til at lærebøkene i fellesskap eller tverrfaglig gir flere perspektiver som svar på hvorfor Breivik drepte 77 mennesker i et bombeangrep og i en massakre.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subject22. julien_US
dc.subjectlærebøkeren_US
dc.subjectungdomsskolenen_US
dc.subjectvideregående skoleren_US
dc.title22. juli i lærebøker : en kvalitativ innholdsanalyse av et utvalg norske lærebøker i religions- og samfunnsfagene i ungdomsskolen og videregåendeskoleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber85en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel