Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLeithe-Rief, Helen Elisabeth
dc.date.accessioned2021-10-25T14:12:56Z
dc.date.available2021-10-25T14:12:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2825458
dc.description.abstractTema for masteroppgaven er Læreres møte med undervisning om 22. juli. Med denne tematikken søker jeg å forstå funksjonen et levd minne kan ha i møte med undervisning om vanskelig historie. Jeg har derfor valgt følgende problemstilling: Hvordan forholder et utvalg lærere seg til egne opplevelser og minner fra 22.juli i møtet med undervisning og ekskursjon til 22. juli-senteret? For å finne svaret på dette intervjuet jeg fire lærere om deres erfaringer fra gjennomføring av skoletur til 22. juli-senteret. Jeg benyttet meg av det kvalitative forskningsintervjuet. Spørsmålene tok utgangspunkt i deres forventninger, erfaringer og refleksjoner i møtet med forarbeidet og gjennomføring av ekskursjon. Teorien jeg har benyttet meg av er Michalinos Zembylas sin forskning på formidlingen av vanskelig historie. Hans teorier er fremtredende samtidig som RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) sine ressurser om psykososialt beredskap og Odd Harald Røkenes og Per-Halvard Hanssens komunikasjons og relasjonsteori danner et viktig grunnlag for analysen og drøftingen av materialet. Studiets funn gjenspeiler at lærere i liten grad forbereder seg på egne reaksjoner i møtet med undervisningen om vanskelig historie. De forteller at de har liten tradisjon for dette ved skolene og blant kollegaer. Det gjør at de bli mer sårbare ovenfor sin egen forforståelse, og de reaksjonene som oppstår i dem i møtet med undervisning og skolebesøk. Avsluttningsvis trekker jeg frem hvordan lærere i møtet med nyere historie (22. juli) bruker rammeverket fra undervisning om andre verdenskrig som engasjerende inngang. Lærerne søker å gå tilbake til kjente undervisningsstrategier ved å henvende seg til det de kjenner fra undervisning med annen vanskelig historie. Dette kan gi de en tilsynelatende trygghet i det de opplever som vanskelig og utfordrende. Det kan også skape gode verktøy, men kan føre til at de tar med seg elementer fra denne undervisningen som er mer problematisk.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectlærereen_US
dc.subject22.juli-sentereten_US
dc.titleLærerrollen i møtet med 22. juli-senteret : en kvalitativ undersøkelse av hvordan lærere forholder seg til egne minner i møtet med undervisning og skolebesøk til 22. julisentereten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber83en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel