Show simple item record

dc.contributor.authorLangeland, Thormod
dc.date.accessioned2021-10-25T08:35:55Z
dc.date.available2021-10-25T08:35:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2825203
dc.description.abstractOppgaven «Frelsesarmeen – en hær i endring» vil analysere utviklingen i Frelsesarmeen fra da de ikke ønsket å være kirke og til i dag hvor den ønsker å være kirke. Endringene analyseres i hovedsak gjennom endringer av praksiser og Frelsesarmeens plass i det økumeniske fellesskapet. Det stilles derfor noen forskerspørsmål som en gjennom oppgaven søker å finne svar på. Oppgaven faller inn under kirkehistorie og religionsvitenskap, da den omhandler utviklingen av kirkeforståelsen hos en organisasjon. Hovedfokus og analyser av praksiser er på Frelsesarmeen i Norge samtidig som nasjonale problemstillinger må sees i lys av bestemmelser fra Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter. Videre omhandler problemstillingen ekklesiologien i Frelsesarmeen, og det forutsetter kunnskap om ekklesiologi. For å svare på forskerspørsmålene, som angir en historisk metode, gjør jeg bruk av tre analytiske perspektiv fra kvadrilateralen, praksiser, erfaringer og teologi. Dermed blir oppgaven en historisk systematisk fremstilling som vil analysere utviklingen i forhold ulike praksiser Frelsesarmeen har hatt og har, hvilke erfaringer som finnes og hvordan teologien har utviklet seg med tanke på å forstå seg selv som kirke. Konklusjonen er at flere konklusjoner kan trekkes. Oppgaven viser at Frelsesarmeen, som ikke ville bli forstått som kirke, men en arme, i dag ønsker å fremstå som kirke. Den viser og den teologiske utvikling som har vært når Frelsesarmeen i dag med en bibelsk begrunnelse forstår seg selv som kirke og med sin historie og natur som en misjonal kirke. For Frelsesarmeen i Norge viser oppgaven at den med sine korps eller nærmiljøkirker at den fremstår som en folkekirke med tilbud om fellesskap og seremonier som er åpne og tilrettelagt for alle som ønsker kirkelige seremonier. Samtidig, med sin sakramentforståelse og praksis, kan en også si at Frelsesarmeen i praksis ikke fremstår som en kirke som favner og møter alle religiøse behov hos dagens mennesker.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectFrelsesarmeenen_US
dc.subjectØkumenikken_US
dc.subjectkirkeforståelseen_US
dc.titleFrelsesarmeen – en hær i endring : fra vekkelsesbevegelse til trossamfunn og kirkeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Religionsvitenskap, religionshistorie: 153en_US
dc.source.pagenumber128en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record