Show simple item record

dc.contributor.authorTuran, Ozan
dc.date.accessioned2021-08-18T13:04:35Z
dc.date.available2021-08-18T13:04:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770135
dc.description.abstractHensikten med studien er å finne ut om det islamofobiske mediebilde av muslimer, påvirker muslimers identitet og tilhørighet i det norske samfunnet. Hovedproblemstillingen for forskningen er som følgende: «Hva slags reaksjon skaper medierapporter som uttrykker islamofobiske holdninger i det norske samfunnet for unge muslimers identitet og tilhørighet? Hvordan reagerer unge muslimer på disse islamofobiske ytringene?». Forskningen baserer seg på en kvalitativ metode, hvor datainnsamlingen har blitt gjort blant seks informanter fra alderen 23 til 27 år, ved bruken av semistrukturerte dybdeintervjuer. Intervjuene er tatt opp via diktafon, transkribert, kodet og analysert tematisk. Media, islamofobi, identitet og tilhørighet er sentralt for avhandlingens teoretiske tilnærming. Avhandlingen ser på unge muslimers syn på medias skildringer om islam og deres oppfatninger av hvordan media vinkler nyheter om islam, deres reaksjoner på islamofobiske ytringer, og hvordan de opplever seg som norske. Funnene viser at informantene forklarer at media uttrykker islamofobiske holdninger. De hevder at summen av negative vinklinger forsterker islamofobien. Når informantene forklarer islamofobiske hendelser, viser det seg at kvinner med hijab er mer synlige og derfor blir et mål når det gjelder islamofobi. Informantene henviser til at media konstruerer oppfatninger av identiteter. Når en terrorhandling utført av en muslim, blir presentert bindes terroren opp mot religionen. Mens når en europeisk ikke-muslim gjør det samme forbindes handlingen opp mot en som er psykisk syk. Dette fører til at informantene føler seg ekskludert av samfunnet på grunn av medias konstruksjon av den muslimske identiteten. Informantene kobler også sin nasjonale og religiøse identitet i forhold til konteksten de befinner seg i. De kombinerer flere identitetsmarkører i forskjellige omstendigheter. Selv om informantenes sterkeste identitetsmarkør er den muslimske identiteten, veier ikke den nasjonale identiteten mindre.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectislamofobien_US
dc.subjectMuslimsk ungdomen_US
dc.subjectmedieren_US
dc.titleMedienes islamofobiske holdninger har innvirkning på unge muslimers identitet : norsk, muslim eller en kombinasjon av begge identitetsmarkører?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Religionsvitenskap, religionshistorie: 153en_US
dc.source.pagenumber110en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record