Show simple item record

dc.contributor.authorAurdal, Gaute Aune
dc.date.accessioned2021-08-18T12:57:07Z
dc.date.available2021-08-18T12:57:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770125
dc.description.abstractForskere ser ulikt på hvordan norrøn religion påvirket kristendommen under religionsskiftet i Norge. I denne oppgaven analyserer jeg forskning fra religionshistoriker Gro Steinsland og kirkehistoriker Olav Tveito. Steinsland gjør sine undersøkelser på nordiske kilder og Tveito gjør sine undersøkelser på nordiske og ikke-nordiske kilder. Forskningen som analyseres er fra boken Den hellige kongen av Gro Steinsland og bøkene Kvite-Krist og Ad fines orbis terrae – like til jordens ender av Olav Tveito. Analysene i denne oppgaven fant at ulike kilder gav grunnlag for å skape ulike forståelseskontekster og rammer for religionsskiftet, og endrede gudsforestillinger. Forskningen hos Steinsland på nordisk sagalitteratur gav grunnlag for å tolke religionsskiftet fra et makt- og herskerperspektiv. Forskning hos Tveito på nordisk skaldedikting og ikke-nordiske kirkelige kilder gav grunnlag for å tolke religionsskiftet fra et perspektiv som også inkluderte kirkens tradisjon i religionsskiftet. Steinsland og Tveito tegner derfor ulike bilder av kristningen og endrede gudsforestillinger. Sammenligningen og drøftelsen til slutt viste at ulike fremstillinger utfyller hverandre i forståelsen av religionsskiftet. Drøftelsen viste også at ulike fremstillinger ikke bare henger sammen med ulike kilder, metoder og fagtradisjoner, men også har sammenheng med forskerens for-forståelse. Blikket på den hermeneutiske filosofien i drøftelsen gav perspektiver på hva en tolker har med seg, før tolkningen av en tekst. Fremstillingen av hvordan gudsforestillingene endres henger derfor sammen med forskerens forståelse av hvorfor kristningen skjer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectnorrøn religionen_US
dc.subjectkristendomen_US
dc.subjectNorgeen_US
dc.titleMøtet mellom norrøn religion og kristendom : en analyse av fremstillingen av endringer i gudsforestillinger i møtet mellom norrøn religion og kristendom i Norge hos Gro Steinsland og Olav Tveitoen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Religionsvitenskap, religionshistorie: 153en_US
dc.source.pagenumber137en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record