Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Mari Johanne
dc.date.accessioned2021-08-18T12:34:28Z
dc.date.available2021-08-18T12:34:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770109
dc.description.abstractDenne avhandlingen har undervisning om nattverd for konfirmanter som tema. Jeg har undersøkt lærerveiledninger rettet mot konfirmantundervisning i Den norske kirke. Analysen peker på hvilke læringssyn som er fremtredende i undervisningsopplegg om nattverd og hvordan undervisningsoppleggene relaterer undervisningen om nattverd til konfirmantenes liv. Til slutt drøfter jeg om det er sammenheng mellom læringssyn og i hvilken grad undervisningsoppleggene kan være en ressurs for konfirmantenes livstolkning og livsmestring. Avhandlingens problemstilling består av tre deler: Hva kjennetegner læringssynet i utvalgte lærerveiledningers undervisningsopplegg om nattverd for konfirmanter? Hvordan presenterer undervisningsopplegget nattverd som en ressurs for konfirmantenes livstolkning og livsmestring? I hvilken grad er det sammenheng mellom læringssynet i undervisningsoppleggene og deres potensiale til å være en ressurs for konfirmanentes livstolking og livsmestring? Som teoretisk grunnlag redegjør jeg for Geir Afdal og hans teorier om læringssyn ved hjelp av metaforene læring som tilegnelse, læring som deltagelse og læring som nyskapelse. Begrepene «livstolkning» og «livsmestring» belyses og defineres også i avhandlingens teorikapittel. Gjennom analyse av utvalgte lærerveiledningers undervisningsopplegg om nattverd identifiseres læringssyn og hvordan undervisningen om nattverd fremstår som livsnær og relevant for konfirmantene. I avhandlingens drøftingsdel peker jeg på mulige sammenhenger mellom undervisningsoppleggenes læringssyn og hvordan de kan være et bidrag til konfirmantenes livstolkning og livsmestring. Jeg argumenterer for at undervisningsopplegget hvor læringen skjer gjennom deltagelse og nyskaping har et større potensial til å være en ressurs for konfirmantenes livstolkning og livsmestring, enn der det legges opp til at læring i stor grad skjer gjennom tilegnelse. Slik står læringssynet bak metaforen «læring som nyskapelse» frem som et viktig bidrag inn konfirmantundervisningen om nattverd.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectNattverden_US
dc.subjectkonfirmantundervisningen_US
dc.titleReligion som bevegelse i konfirmasjonsundervisning om nattverd : en studie av læringssyn i undervisningsopplegg om nattverden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber44en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record