Show simple item record

dc.contributor.authorJørgensen, Camilla
dc.date.accessioned2021-08-18T12:25:26Z
dc.date.available2021-08-18T12:25:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770104
dc.description.abstractDenne oppgaven er en kvalitativ, empirisk undersøkelse av hvordan tre kateketer i Den norske kirke reflekterer over treenighetsteologi og dens relevans for konfirmanters livstolkning. Jeg spør: Hvordan reflekterer kateketer i Den norske kirke over treenighetsteologiens relevans for konfirmanters livstolkning? Det er kateketenes perspektiv og forståelse om temaet som er min analyseenhet, derfor ble kvalitative forskningsintervju brukt som datainnsamlingsstrategi. Jeg analyserer intervjuene ved hjelp av abduktiv metode. Det er Catherine Mowry LaCugnas (1991) sosiale treenighetsteologi som utgjør hovedteoriperspektivet i denne oppgaven. Studiens hovedfunn viser at det finnes en ambivalens innad i hvert intervju i forhold til i hvilken grad kateketene opplever treenighetsteologi som relevant for konfirmanter. Funnene peker også i retning av at forklaringer av treenighetsteologi med utgangspunkt i den treenige Guds virke i frelseshistorien (såkalt økonomisk perspektiv på treenighet), kan lede til økt mulighet for å se relevansen av doktrinen. Den hellige ånd oppleves av kateketene som den av de tre personene i treenigheten som er mest komplisert å forstå og forklare, samtidig beskriver kateketene at Den hellige ånd er den som virker til endring og ny praksis, noe som indikerer at de likevel ser denne personen som praktisk relevant for levd liv. I drøftingskapitlet argumenterer jeg for at en treenighetsteologi med vekt på økonomiske perspektiver kan øke mulighetene for at treenighetsteologien kan bli relevant for konfirmantenes liv og livstolkning. Videre hevder jeg, med utgangspunkt i kateketenes refleksjoner, analysert i lys av LaCugnas teori, at sosial treenighetsteologi kan yte ressurser for ulike deler av livstolkningen, både for menneskelige selvforståelser, og for etikk. På den bakgrunn argumenterer jeg blant annet for at det å inkludere temaet klimautfordringer som en del av undervisningen om treenighetsteologi, kan bidra til å få frem treenighetsteologiens aktualitet og relevans.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjecttreenighetsteologien_US
dc.subjectkonfirmanteren_US
dc.subjectkonfirmantundervisningen_US
dc.title«Hva slags forhold kan man egentlig ha til treenigheten når man er 15 år, da?» : en kvalitativ empirisk undersøkelse av hvordan kateketer i Den norske kirke reflekterer over treenighetsteologiens relevans for konfirmanters livstolkningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber66en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record