Show simple item record

dc.contributor.authorBråthen, Cecilie Sa-Imi
dc.date.accessioned2021-08-18T11:38:57Z
dc.date.available2021-08-18T11:38:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770093
dc.description.abstractTema for denne studien er holdningsdannelse i faget religion og etikk med fokus på toleranse. Hensikten med oppgaven har vært å finne ut av hvordan religion og etikk faget kan være en kilde til toleranse med utgangspunkt i religion – og etikklæreres synspunkter, opplevelser og erfaringer. For å svare på studiens problemstilling har det blitt brukt kvalitative intervjuer med fire lærere fra tre videregående skoler. Lærerne hadde en bakgrunn med religion og etikk som fag. Begrepet toleranse ble valgt med bakgrunn i at formålet i læreplanen fremmer toleranse i dets holdningsdannende aspekt og at begrepet i seg selv er interessant i et mangfoldig samfunn. Det teoretiske grunnlaget for studien bygger på Geir Afdals (2010) tre diskurser for toleranse, som er: toleranse som å tåle, toleranse som fordomsfrihet og toleranse som åpenhet. Videre bygger oppgaven på Mezirows (1991) transformative læringsteori som bygger på tankene til Dewey og hans tanker om refleksjon som bindeledd mellom læring og handling og Habermas og hans tanker om hvordan rasjonelle beslutninger kan nås gjennom kommunikasjon. Tilslutt bygger den på Freires begrep om frigjørende pedagogikk. Transformativ læringsteori kan plasseres innenfor kritisk pedagogikk hvor målet er sosial og politisk endring (Heldal & Sætra, s. 81, 2020). Hovedfunnene i denne avhandlingen viser at informantene mener at det holdningsdannende aspektet i religion og etikk faget er viktig og har et stort potensial til å utvikle tolerante elever og ruste dem i møte med utfordringer i samtiden. Informantene delte en tvetydig forståelse av begrepet toleranse, med det hadde både negative og positive sider. Tre av informanter mente at det var behov for å tydeliggjøre begrepets betydning i større grad, mens den siste informanten mente at begrepets utydelige karakter var av hensikt for at det skulle kunne tilpasses samfunnets verdier og normer til enhver tid. Gjennom undersøkelsen kom det tydelig frem at samtlige informanter mente at samfunnet og elevene trenger en aktiv form for toleranse, som indikerte mot toleranse som fordomsfrihet og toleranse som åpenhet. Informantene uttrykker seg i tillegg om noen utfordringer ved at fagets holdningsdannende aspekt der dem uttrykker seg om en usikkerhet rundt hvorvidt faget bidrar som holdningsdannende for elever.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjecttoleranseen_US
dc.subjectreligion-og etikkfageten_US
dc.titleToleranse : en kvalitativ studie av læreres synspunkter på hvordan religion og etikk faget kan være en kilde til toleranse?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber93en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record