Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Emilie Foss
dc.date.accessioned2021-08-18T11:26:10Z
dc.date.available2021-08-18T11:26:10Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770089
dc.description.abstractI religion og etikk skal elevene få muligheten til å utvikle en rekke ferdigheter og verdier, som i lys av målsetningen om å utdanne til demokratisk medborgerskap, blir sett på som ønskede. Det er flere måter å fremme slike ferdigheter og verdier på. En måte er gjennom undervisning av kontroversielle spørsmål. Formålet med denne masteravhandlingen har vært å undersøke hvilken rolle undervisningen om kontroversielle spørsmål spiller i religionsfaget. Masteravhandlingen baserer seg på fire semi-strukturerte intervjuer med én lærer og tretten av elevene fra hennes religion og etikk-klasse. I intervjuene snakket jeg med informantene om deres erfaringer og tanker rundt undervisningen om kontroversielle spørsmål. Informantenes refleksjoner omkring dialogens rolle i slik undervisning, ble det satt av mye tid til i intervjuene. I intervjuet med læreren snakket vi mye om lærerens rolle i undervisningen av kontroversielle spørsmål. Funnene fra intervjuene tyder på at både elevene og læreren verdsetter den holdningsdannende rollen religion og etikkfaget har. Informantene gir utrykk for at undervisningen om kontroversielle spørsmål kan gi gode muligheter til å utvikle og danne en rekke verdier, holdninger og ferdigheter som elevene kan få nytte av også utenfor skolen. Å utfordre fordommer, utvikle evnen til nyansering, perspektivtaking og kritisk tenkning blir i særlig grad trukket frem som verdier og ferdigheter som kan utvikles i møte med religionsfaget og kontroversielle spørsmål. Funnene tyder også på at hvordan kontroversielle spørsmål blir diskutert i klassen kan få følger for elevenes engasjement og deltagelse i undervisningen. Særlig hvordan ytringer som sees på som kontroversielle og uholdbare blir utfordret og møtt i klassen, viste seg å være av betydning for videre deltagelse. Selv om kontroversielle spørsmål i undervisningen kan være utfordrende for både elevene og læreren, gir de utrykk for at mulighetene slik undervisning gir, er verdt risikoen for krevende situasjoneren_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectreligionsfageten_US
dc.subjectkontroversielle temaen_US
dc.subjectundervisningen_US
dc.titleKontroversielle spørsmål i undervisningen : en case-studie om kontroversielle spørsmåls rolle i religionsfageten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber94en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record