Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBorgenvik, Maria Njerve
dc.date.accessioned2021-08-18T07:51:49Z
dc.date.available2021-08-18T07:51:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2769987
dc.description.abstractOppgavens problemstilling spør etter hvordan ungdommers erfaringer med tro utfordrer kirkens sjelesorgpraksis. I forlengelsen av dette er jeg interessert i å undersøke hvilke erfaringer ungdom har med tro, og hvordan kirkens skal tenke og praktisere sjelesorg kan møte disse erfaringene. Oppgaven er plassert innenfor diakonivitenskap, med særlig henblikk på ungdomsdiakoni og sjelesorg. Det empiriske bidraget i denne oppgaven er fra semistrukturerte enkeltintervjuer med fem ungdommer tilknyttet samme ungdomsmiljø i en menighet i Den norske kirke. Metoden jeg har tatt i bruk er empirisk kvalitativ metode med en hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming. Oppgaven anvender i tillegg abduktiv tilnærming til forholdet mellom teori og empiri. De empiriske funnene fra analysen drøftes opp mot teoretiske perspektiver knyttet til ungdom, tro og sjelesorg. Diskusjonen handler om hvordan ungdommenes erfaringer kan tolkes, hvordan sjelesorg kan forstås og praktiseres i møte med dette, og om disse erfaringene utfordrer den forståelse av sjelesorg som hjelpende samtaler.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectTroen_US
dc.subjectungdomen_US
dc.subjectsjelesorgen_US
dc.titleHva er tro for meg? : en hermeneutisk-fenomenologisk undersøkelse av ungdommers erfaringer med tro og sjelesorgen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber85en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel