Show simple item record

dc.contributor.authorLien, Kristin Askjer
dc.date.accessioned2021-06-08T11:08:15Z
dc.date.available2021-06-08T11:08:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2758492
dc.description.abstractKristne i Myanmar er en liten minoritet, som det ikke er forsket mye på siden landet begynte en demokratiseringsprosess i 2011. På grunn av minoritetens situasjon som undertrykket, borgerkriger og en særegen variant av sekularisme, er det relevant å analysere kristnes politiske teologi. Denne masteroppgaven adresserer forskningsspørsmålet: Hvordan forstår pastorer fra baptistkirkene i Yangon, Myanmar, politisk teologi og hvordan forstår de sin egen praksis knyttet til dette feltet? Oppgaven er basert på empirisk materiale samlet inn gjennom et feltarbeid i Yangon. Det er en kvalitativ analyse av åtte baptistpastorers politisk teologi i det buddhistiske majoritetssamfunnet i Myanmar. Ved hjelp av de fire analytiske kategoriene politikk, samspill mellom religion og politikk, borgerkrig og minoritetsperspektiv har denne analysen ledet til fire sentrale funn. De er: 1. Informantene hadde en smal definisjon av politikk. De definerte i all hovedsak kun formell, institusjonalisert politikk som politikk. Det var derimot et bredt spenn i deres forståelser for hva politiske handlinger er. 2. Den baptistiske kirken i Myanmar har tradisjonelt sett underkastet seg myndighetene basert på bibelteksten Romerne 13:1-7. Informantene problematiserte i stor grad en slik politisk teologi og tok til orde for at kristne bør engasjere seg i politikk. 3. Samtlige pastorer ønsket en ikkevoldelig løsning på borgerkrigene i Myanmar. Likevel mente seks av åtte informanter at krig kan rettferdiggjøres, mens to av informantene var uttalte pasifister. Informantene så på religiøse ledere, som spiller en sentral rolle det burmesiske samfunnet, som nøkkelfigurer i fredsarbeid. 4. Undertrykkelse og diskriminering preger pastorenes politiske teologi, men de opplevde å ha større religionsfrihet under National League for Democracy (NLD) sin ledelse mellom 2015-2021. De håpet likevel på at det burmesiske demokratiet skulle utvikle seg i en mer «liberal-demokratisk» retning. Disse funnene viser at informantene har utviklet en kontekstualisert politisk teologi, som både er formet av klassisk, baptistisk teologi og den buddhistisk-burmesiske konteksten de befinner seg i.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectKristneen_US
dc.subjectMyanmaren_US
dc.subjectBaptisteren_US
dc.titlePolitisk teologi under Bo-treet : en kvalitativ analyse av baptistpastorers politisk teologi i det buddhistiske majoritetssamfunnet i Myanmaren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Religionsvitenskap, religionshistorie: 153en_US
dc.source.pagenumber116en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record