Show simple item record

dc.contributor.authorGravaas, Silje
dc.date.accessioned2021-05-20T12:52:18Z
dc.date.available2021-05-20T12:52:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2755912
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker norsk islam, informantenes relasjon til nasjonalfølelse og religiøs tilhørighet, kulturell tilhørighet og muslimsk trospraksis. For å besvare oppgavens problemstilling har jeg hovedsakelig benyttet meg av ti kvalitative intervjuer med personer med bakgrunn fra Somalia, Pakistan og Marokko. Hvordan opplever og beskriver informantene sin nasjonalfølelse og religiøse tilhørighet? Hvordan beskriver de forholdet mellom disse to? Hva påvirker relasjonen mellom nasjonalfølelsen og den religiøse tilhørigheten? I hvilken grad og på hvilken måte er det mulig at disse identitetsmarkørene kan forenes og skape en integrert norsk muslimsk identitet? Dataene er presentert og diskutert i lys av utvalgte samfunnsvitenskapelige perspektiver og teorier og tidligere forskning; i tillegg til aktuell debatt om «norsk islam» og muslimer i Norge. Informantene er alle født i Norge eller er kommet til Norge før fylte fem år. Deres foreldre har alle innvandret fra sitt opprinnelsesland; Somalia, Pakistan og Marokko. Informantene behersker alle foreldrenes morsmål om enn noe forskjellig. Noen av dem har vært regelmessig på besøk i foreldrenes hjemland, andre har knapt vært der eller ikke vært der i det hele tatt. På besøk i foreldrenes hjemland har de alle til felles at de verken opplever seg som henholdsvis somalisk, pakistansk eller marokkansk, men norsk. De blir heller ikke ansett som somaliske, pakistanske eller marokkanske iblant lokalbefolkningen. I Norge derimot, opplever de det stikk motsatte og blir ikke anerkjent som fullverdige nordmenn. De opplever seg på sett og vis i et ingenmanns land; de er verken fullt ut det ene eller det andre. De er alle muslimer og betrakter seg selv som det. Religionen står sterkt hos alle, selv om religiøs praksis varierer i form og innhold. Informantene mener det norske samfunn legger til rette for islamsk trospraksis, men at utfordringen består i at nordmenn flest har liten kjennskap til norske muslimer og islam som religion. Ekstremisters påberopelse av terrorhandlinger utført i islams navn forsterker skepsisen mot islam i samfunnet og bidrar til stigmatisering av norske muslimer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectmuslimeren_US
dc.subjectnasjonal identiteten_US
dc.titleNorsk muslim – identitet i spenning? «Hvordan opplever og beskriver ti utvalgte norske muslimer forholdet mellom nasjonalitetsfølelse og religiøs tilhørighet?» : en samfunnsvitenskapelig undersøkelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber128en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record