Show simple item record

dc.contributor.authorSandland, Ole Martin
dc.date.accessioned2021-03-19T12:23:17Z
dc.date.available2021-03-19T12:23:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2734493
dc.description.abstractI Den norske kirke jobber det en rekke prester med utenlandsk bakgrunn, deriblant flere prester fra det globale sør. Dette forskningsprosjektet har forsøkt å belyse følgende spørsmål: «Hvordan opplever prester med bakgrunn fra det globale sør prestetjeneste i Den norske kirke og hva kan Den norske kirke lære av deres erfaringer?» I denne kvalitative studien har jeg utført fire intervjuer med prester fra det globale sør. Intervjuene tok for seg spørsmål om hvordan de erfarte overgangen fra deres hjemlige kontekst til norsk kontekst, med et særlig med henblikk på presterollen. Jeg var også interessert i hvordan spiritualitet prestene hadde med seg fra sin lokale kontekst, har formet deres tjeneste som prester i Den norske kirke. Når det gjelder faglig forankring, er det derfor naturlig å plassere prosjektet innenfor fagfeltet praktisk teologi. Teoriperspektivene i prosjektet er hentet fra relevante teorier knyttet til kultur og spiritualitet. Jeg har også gjort rede for tidligere forskning om spiritualitet og om prestetjeneste. Innsamlet data har deretter blitt diskutert i lys av aktuell teoriperspektiver og tidligere forskning. Prestene fra det globale sør har i møte med norsk kultur erfart at de norske kulturelle kodene til tider har vært utfordrende. De er reflekterte i forhold til norsk kontekst og er bevisste på at de selv har et utenfra-perspektiv. Prestene kommer med sine erfaringer og sin spiritualitet. Som prester kan de overføre spiritualitetsimpulser fra deres hjemlige kontekst til den norske kirkekonteksten. Prestene kommer fra kirkelige bakgrunner hvor fellesskapets tro har en større plass enn individets tro, noe som gjenspeiler seg både i deres opplevelse av presterollen og deres prioriteringer i prestetjenesten, med sterk vekt på å bygge fellesskap. Prestenes personlige erfaringer kan være en ressurs for Den norske kirkes inkluderings- og rekrutteringsarbeid. Den norske kirke kan også lære av prestenes erfaring i kampen mot hverdagsdiskriminering.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectprestetjenesteen_US
dc.subjectDen norske kirkeen_US
dc.subjectutenlandske presteren_US
dc.titleTverrkulturell prestetjeneste : prester fra det globale sør sine erfaringer av prestetjeneste i Den norske kirkeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber74en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record