Show simple item record

dc.contributor.authorHaakonseth, Synnøve
dc.date.accessioned2021-03-12T07:49:06Z
dc.date.available2021-03-12T07:49:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2733011
dc.description.abstract«Bekreftelsespress og nåde» er en kvalitativ studie av unge jenter mellom 16 og 18 år. Problemstillingen lyder: Hvordan opplever unge jenter forholdet mellom sin egen bruk av sosiale medier og sin forståelse av kristen forkynnelse om nåde, og hvilken betydning har dette for diakonal praksis med fokus på inkluderende fellesskap? Min studie viser at jentene opplever sosiale medier som viktig i kommunikasjon med venner, for å uttrykke hvem de er og utvikle sin identitet. Negativ sosial sammenligning kan gi dem en følelse av at livene de lever aldri er bra nok. Dette har jeg sett i lys av teorier og aktuell forskning på sosiale medier, Ole Jacob Madsens samfunnsanalyse fra boken Generasjon prestasjon (2018) og Sherry Turkles teori om betydningen av fysiske fellesskap i forhold til digitale. Informantene opplever et bekreftelsespress som jeg har drøftet i forhold til Axel Honneths teori om anerkjennelse. Forkynnelsen om nåde forstår informantene som Guds tilgivelse og at de er elsket av Gud. For å analysere dette legger jeg til grunn Dietrich Bonhoeffers og Jan-Olav Henriksens systematisk-teologiske framstillinger av henholdsvis nåde og det kristne menneskesynet, men fordi min primære interesse har vært å få fram informantenes egen forståelse av disse begrepene, har jeg prioritert en hverdagsteologisk tilnærming slik denne er teoretisk utviklet av blant annet Nancy Ammerman og Jeff Astley. For å finne ut hvilken betydning dette har for diakonal praksis med fokus på inkluderende fellesskap, har jeg analysert mine funn i lys av Stephanie Dietrichs problematisering av inkluderende fellesskap og Thomas Zipperts relasjonsmodell. Jeg fant ut at fordi informantene bruker bekreftelsen de får på sosiale medier til å bygge opp selvtilliten sin, trenger de andre arenaer der de kan møte anerkjennelse for den de er. Fordi de uttrykker at Gud føles fjern i deres hverdagsliv, vil det være betydningsfullt å forstå Gud i et hverdagsteologisk perspektiv med fokus på handling og erfaring. Inkluderende fellesskap kan også være viktig for refleksjon rundt eksistensielle spørsmål for å bedre forstå at et normalt liv innebærer både medgang og motgang.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectsosiale medieren_US
dc.subjectunge jenteren_US
dc.subjectidentiteten_US
dc.subjectdiakonal praksisen_US
dc.title«Bekreftelsespress og nåde» : en kvalitativ studie med et diakonifaglig perspektiv på inkluderende fellesskap, sett i lys av hvordan unge jenter forstår kristen forkynnelse om nåde i forhold til egen erfaring med sosiale medieren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber75en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record