Show simple item record

dc.contributor.authorGrundetjern, Lise
dc.date.accessioned2021-03-11T14:27:12Z
dc.date.available2021-03-11T14:27:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2732952
dc.description.abstractDenne oppgaven er en kvalitativ undersøkelse av fire dokumenter som omhandler Den norske kirke og deres klimaengasjement. Oppgavens problemstilling er: Hvordan kommer Den norske kirkes klimaengasjement til uttrykk gjennom planer og eksterne uttalelser? Med følgende underspørsmål: - Formidles det samme utad, som det gjør innad? - Hvem er tenkte mottakere? Jeg bruker teori om public theology, økoteologi og diakonivitenskap for å belyse tekstene jeg har valgt å analysere. Oppgavens empiri består av fire dokumenter. To av disse er plandokumenter; Plan for diakoni og Kirken i det offentlige rom, og de andre to er uttalelser fra Kirkemøtet og Bispemøtet som omhandler klima- og miljøspørsmål; Klimauttalelse - Vis ansvar for jorden og verdens fattige og Kirken støtter klimastreikende ungdom. Dokumentene er valgt fordi de forteller noe om hva Den norske kirke anser som viktig i sitt diakonale arbeid med klima- og miljøspørsmål, og viser et eksempel på hvordan dette kommer til uttrykk i det offentlige rom. Metoden som er brukt i oppgaven er dokumentanalyse, hvor kritisk diskursanalyse blir brukt som det metodiske rammeverket. Konklusjonen tar for seg de interne og eksterne dokumentene, overgangen mellom dem og peker på kontekstuelle forhold som er med og påvirker hvordan Den norske kirke kan engasjere seg i det offentlige rom. Helt avslutningsvis svares det på problemstillingen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectDen norske kirkeen_US
dc.subjectklimaen_US
dc.titleDen norske kirkes klimaengasjement : vern om skaperverket - fra interne plandokumenter til uttalelser i det offentlige romen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Kristendomskunnskap: 152en_US
dc.source.pagenumber75en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record