Show simple item record

dc.contributor.authorSkeie, Gisle
dc.date.accessioned2021-02-03T14:12:34Z
dc.date.available2021-02-03T14:12:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2726027
dc.description.abstractHva motiverer mennesker til å gi til den kristne ideelle organisasjonen Stefanusalliansen? Dette hovedspørsmålet besvares ved hjelp flere delspørsmål hvor også kristen identitet tematiseres. Oppgavens empiriske materiale er samlet inn gjennom åtte dybdeintervjuer med givere til Stefanusalliansen. I norsk sammenheng er det forsket lite på pengegaver til ideelle organisasjoner. I USA, og etter hvert også Europa, er givermotivasjon et stort forskningsfelt. Oppgavens intervjumateriale analyseres i tilknytning til tverrfaglig filantropisk teori fra forskerduoene Bekkers & Wiepking og Sargeant & Shang. Deres metastudier bygger på et omfattende materiale og danner grunnlag for teorier om gavedrivende mekanismer og givermotivasjon. Informert av disse teoriene gir intervjumaterialet innsikt i informantenes motivasjon for å gi til ideelle organisasjoner generelt og Stefanusalliansen spesielt. Verdier, nestekjærlighet, tilhørighet, følelser og psykologiske goder fremstår som sterk motivasjon. Empati utmerker seg særlig sterkt og gir en bro over i kristent trosliv. Kristen identitet fremstår som fundamentalt i informantenes givermotivasjon. Et positivt forhold mellom religiøs tro og ideelle pengegaver er velkjent fra tidligere forskning. For å undersøke forholdet nærmere, anvendes teologisk teori om moralsk imaginasjon (McIntyre og Mæland) på intervjumaterialet. Derav formes konseptet den empatiske reisen, som brukes til å sammenholde og diskutere ulike fenomener som bønn, maktesløshet og erfaring. Gjennom imaginasjon og empati får Stefanusalliansens givere del i verdifulle erfaringer fra «den forfulgte kirke». Det motiverer til en langvarig giverrelasjon. Kristen identitet forsterker ikke motivasjonen primært til å gi penger, men til å vise nestekjærlighet (altruisme). Å gi penger er én måte å uttrykke nestekjærlighet på. Informantene har fått denne sammenhengen innlært gjennom oppveksten, og det har trolig hatt stor betydning for at de som voksne velger å gi til Stefanusalliansen og andre ideelle formål. Funnene i oppgaven vil i noen grad være generaliserbare til andre kristne ideelle organisasjoner og lignende kontekster der giverne har en kristen identitet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectStefanusalliansenen_US
dc.subjectGivereen_US
dc.title«Som om dere var lenket sammen med dem» : en kvalitativ studie av givermotivasjonen hos et utvalg faste givere til Stefanusalliansenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber91en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record