Show simple item record

dc.contributor.authorLilleås, Sunniva
dc.date.accessioned2020-10-16T08:47:05Z
dc.date.available2020-10-16T08:47:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683258
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg analysert fremstillingen av religions- og livssynskritikk i lærebøker i faget religion og etikk i den videregående skolen. Med utgangspunkt i teori om religions- og livssynskritikk, både i skole og religionsvitenskap, har jeg formulert konkrete spørsmål jeg har brukt i analysen (se del 1.3). Analysen består av to deler: først en beskrivende analyse av fremstillingen i en og en lærebok. Deretter en sammenligning og vurdering. Jeg har vurdert lærebøkene opp mot Bengt Ove Andreassen sin teori om religionskritikk som dannelse (Andreassen, 2010). Andreassen mener religions- og livssynskritikk som tema er spesielt godt egnet for å nå dannelsesmålet i skolen. Med utgangspunkt i dette perspektivet på religionskritikk har jeg drøftet i hvilken grad de ulike lærebøkenes fremstilling kan bidra til nå dannelsesmålet. Jeg har funnet at det varierer i hvor stor grad lærebøkenes fremstilling av religions- og livssynskritikk er oppdatert og mangfoldig nok. Derfor varierer det om fremstillingen er egnet til å nå læremålet om at «elevene skal kunne diskutere og vurdere ulike typer religions- og livssynskritikk» (LK06), og nå de generelle dannelsesmålene i skolen. For eksempel varierer det hvorvidt lærebøkenes fremstilling inkluderer livssynskritikk, intern religionskritikk og hvorvidt den eksterne religionskritikken inkluderer eksempler fra vår samtid. Lærebokforskning viser at lærebøker generelt har høy status i norsk skole (Skrunes, 2010). For eksempel kan innholdet og strukturen i læreboken være styrende for innholdet i undervisningen. På den måten kan mine funn tyde på at det varierer hva elevene i religion og etikk lærer om religions- og livssynskritikk, og at det med utgangspunkt i noen av bøkenes fremstilling vil være vanskelig å utnytte tematikkens potensial til å nå dannelsesmålet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectvideregående skoleren_US
dc.subjectlærebøkeren_US
dc.subjectreligionen_US
dc.subjectEtikken_US
dc.titleReligions- og livssynskritikk i lærebøker : en analyse av fremstillingen av religions- og livssynskritikk i lærebøker for faget religion og etikk (vg3)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber80en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record