Show simple item record

dc.contributor.authorFiskum, Ester-Marie
dc.date.accessioned2020-10-16T08:04:36Z
dc.date.available2020-10-16T08:04:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683224
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan flyktningers opplevelse av hjem påvirker integreringsprosessen i Norge. Jeg svarer på problemstillingen med utgangspunkt i følgende delspørsmål: • Hvordan skaper flyktninger et nytt hjem i Norge? • Hvordan opplever flyktninger betydningen av å ha en opplevelse av hjem for egen integrering? • Hvilken rolle spiller Rælingen flyktning- og inkluderingstjeneste, men også nordmenn generelt, i flyktningers opplevelse av hjem? For å svare på disse spørsmålene har jeg sett nærmere på teori om hjem, kultur og integrering, og drøftet funnene i lys av dette. Jeg har benyttet meg av kvalitativ metode og gjort semistrukturerte intervjuer med ti flyktninger som er, eller har vært deltakere i introduksjonsprogrammet hos Rælingen flyktning- og inkluderingstjeneste. Samtalene med flyktningene har gitt meg innblikk i hvordan de opplevde hjem før, hvordan de har skapt ett nytt hjem i Norge, og hvordan dette har påvirket integreringen. Funnene mine viser at det er viktig at flyktningene har en opplevelse av hjem i Norge for at de skal kunne integreres i samfunnet. For å skape en opplevelse av hjem er en følelse av trygghet og tilhørighet nødvendig. Informantene har ulike oppfatninger om hva som gjør at de føler seg hjemme, men en fellesnevner er opplevelsen av å bo i et land som er trygt. Videre er det å skape en følelse av tilhørighet sentralt. Dette kan gjøres på mange måter, men uten en følelse av tilhørighet til noe utenfor en selv blir det vanskelig å skapet et hjem.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectflyktningeren_US
dc.subjectNorgeen_US
dc.subjectintegreringen_US
dc.titleFlyktninger og hjem : en kvalitativ studie av hvordan flyktningers opplevelse av hjem påvirker integreringsprosessen i Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.source.pagenumber90en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record