Show simple item record

dc.contributor.authorTonerud, Elise Hedvig
dc.date.accessioned2020-10-16T07:29:53Z
dc.date.available2020-10-16T07:29:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2683194
dc.description.abstractDenne avhandlingen har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan og i hvilken grad, fremstilles hverdagshinduisme i utvalgte lærebøker i KRLE på ungdomstrinnet? For å finne svar på denne problemstillingen har tekstanalyse som metode vært hensiktsmessig. Jeg har måtte gjøre et utvalg i forhold til lærebok analysen, et valg jeg har tenkt nøye gjennom. Med bakgrunn i hvilke bøker som i dag er i bruk i Norske klasserom, og hvilken forlag som har markedsandelen på ungdomstrinn har jeg valgt en lærebok utgitt av Cappelen Damm og en av Gyldendal. Jeg vil i metodekapittelet skal jeg blant annet rede for mitt valg av metode, og utvalg. Jeg har valgt å arbeide abduktivt, vekselsvis mellom empiri og teori, og teori og empiri. Dette har vært en svært interessant, men også krevende arbeidsmetode som jeg videre vil gjør rede for i metodekapittelet. Hensikten med oppgaven er å skape en større forståelse knyttet til fremstillingen av hinduisme i lærebøkene, og hvordan denne fremstillingen stemmer med en dreining mot et religionsbegrep som inkluderer folk flest sin forståelse av religion og religiøse praksis. Denne dreiningen mot et inkluderende religionsbegrep, og bakgrunnen for begrepet hverdagshinduisme vil være sentralt i teorikapittelet. I analysen har jeg valgt å ta for meg hver av de to lærebøkene, før jeg i drøftingen i stor grad sammenligner de og trekker inn relevant litteratur og forskning. I mitt arbeid har jeg oppdaget av hverdagshinduisme i større grad enn først antatt var en del av hinduismekapittelet. Men jeg oppdaget at det ikke bare handler om hverdagshinduisme inkluderes, men også om de religiøs praksisene ble beskrevet og aktualisert. Religiøs praksis presenteres, men i det mangler religiøst mangfold og enkeltmenneskers egne erfaringer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjecthinduismeen_US
dc.subjectlærebøkeren_US
dc.subjectungdomstrinneten_US
dc.titleFremstillingen av hverdagshinduisme i utvalgte lærebøker på ungdomstrinn : en tekstanalyseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber69en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record