Show simple item record

dc.contributor.authorHashi, Sahal Abdi
dc.date.accessioned2020-09-10T11:49:40Z
dc.date.available2020-09-10T11:49:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677258
dc.description.abstractDenne studien har tatt utgangspunkt i hvordan elever opplever prestasjonspresset i skolen, og mulige påvirkninger dette fenomenet har på deres psykiske helse. Oppgavens problemstilling lyder slik: Hvordan forholder en gruppe jenter på videregående seg til prestasjonspresset som et fenomen i skolen, og hvordan påvirker dette deres psykiske helse? For å besvare problemstillingen tar oppgaven utgangspunkt i to forskningsspørsmål: 1) Er det forskjell på måten elever snakker om prestasjonspress i skolen blant elever som går på en skole med høy nedre poenggrense, sammenliknet med en skole uten en nedre poenggrense? 2) Hvilke signaler foretrekker elevene å motta, og hvordan knyttes dette opp mot prestasjonspresset? I teorikapitlet benyttes litteratur om prestasjonspress, teori om målstruktur og vurdering, og undersøkelser av kunnskapspolitiske endringer i norsk utdanningspolitikk siden 90-tallet. Det metodiske grunnlaget er basert på fem semistrukturerte intervju med fem jenter på tre forskjellige videregående skoler. I disse intervjuene prates det om elevenes forhold til prestasjonspress, meninger om antall vurderingssituasjoner og viktigheten av gode karakterer som avgjørende for fremtiden. Over halvparten av informantene opplever prestasjonspress, med nedsatt psykiske helse, indikert gjennom nedstemthet, utmattelse og til tider lavere selvverd, som konsekvens. Elevene gir klare uttrykk for at skolen er prestasjonsorientert, med mye fokus på prøver og karakterer. Disse tankene er gjengangere på tvers av skolene; der både skoler med og uten nedre poenggrense deler disse oppfatningene. Alternativt fremmer elevene ønske om en vurderingskultur som i større grad inkluderer innsats i timen og fokus på læring fremfor resultater.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectprestasjonspressen_US
dc.subjectskolenen_US
dc.titlePrestasjonspress i skolen : en kvalitativ studie av elevers forhold til prestasjonspresseten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber99en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record