Show simple item record

dc.contributor.authorBrynsett, Celine Madeleine
dc.date.accessioned2020-09-10T11:44:06Z
dc.date.available2020-09-10T11:44:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677254
dc.description.abstractI læreplanen for faget KRLE står det at «Kunnskap om religioner og livssyn er vesentlig for enkeltmennesket, for å kunne tolke tilværelsen og for å forstå kulturer i ens eget samfunn og i samfunn verden over» (Utdanningsdirektoratet, 2015). Med dette som bakgrunn ønsker jeg med denne studien å undersøke følgende problemstilling: på hvilken måte kan ekskursjon i faget KRLE bidra til læring og forståelse i følge elevene? For å svare på problemstillingen har jeg benyttet kvalitativ metode, og de kvalitative datainnsamlingsmetodene observasjon, spørreskjema og fokusgruppeintervju. Informantene som har deltatt i studien, og som mitt forskerblikk er rettet mot, er ungdomsskoleelever. Hensikten med studien er å undersøke hva det utgjør av betydning for elevene å flytte undervisningen ut fra klasserommet og over til et hellig hus, og hva det vil si for elevene å møte på religiøse i undervisningssammenheng. Forskningen er aktuell da den undersøker hvilke muligheter ekskursjon som undervisningsform kan gi, når det kommer til et mer helhetlig læringsutbytte og økt forståelse for en religion eller et livssyn. Gjennomgående trekk fra studien viser at elevene har stått åpne for å ville ta innover seg, lære og forstå religionen ytterligere, da de ser på det å dra på ekskursjon som noe «gøyere». Samtidig kommer det frem at elevene har opplevd og erfart ekskursjonen som et positivt tilskudd fra den vante skolehverdagen, siden det åpner for flere perspektiver og muligheter enn hva klasserommet gjør. Et samlet hovedargument viser at elevene har lært og økt sin forståelse om religionen som følge av ekskursjonen. Resultatet henger sammen med at elevene under ekskursjonen fikk muligheten til å utforske det religiøse rom på egenhånd og i samhandling med andre, at de fikk muligheten til å bli bedre kjent med en religiøs person og at de gjennom praktisk aktivitet har fått knyttet sammenhenger mellom det de allerede kunne noe om fra før av til de nye inntrykkene. I tillegg kommer det fram i materialet at elevene stiller seg mer skeptiske og forsiktige til enkelte sider ved ekskursjonen enn andre, som for eksempel hvordan de skal møte den religiøse verten og hvordan de skal forholde seg til det religiøse rommet. Som en avsluttende tolkning av resultatene anser jeg ekskursjon som en bidragsyter til å minske fremmedgjøringen av religion og troende.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectKRLE-fageten_US
dc.subjectekskursjoneren_US
dc.subjectreligioneren_US
dc.titleBetydningen av ekskursjon i KRLE-undervisningenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber81en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record