Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGulbrandsen, Britt Agnete
dc.date.accessioned2020-09-10T11:26:08Z
dc.date.available2020-09-10T11:26:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677242
dc.description.abstractProblemstillingen for denne masteravhandlingen er hvordan fungerte religion som legitimering av IS soldatenes seksuelle overgrep på jesidiske jenter og kvinner? Studien fokuserer på Den islamske stats (IS) bortføring av barn og kvinner fra den jesidiske folkegruppen. Hensikten med denne studien er å se på seksuell vold i krig som en strategi for å utbre IS sin egen oppfatning av islam. Formålet med denne masteroppgaven er å forsøke å forstå hvordan IS oppfattet seksuell vold som en religiøs doktrine. Studien er en kvalitativ dokumentanalyse. Jeg har avgrenset forskningen til å fokusere på fire utvalgte dokumenter som gir innsikt i IS’ ideologiske ståsted når det gjelder jesidier og slaver. To av dokumentene er publisert av IS sitt eget forskningsinstitutt, hvor de andre dokumentene er skrevet av tilhengere av IS og publisert i propagandamagasiner. Jeg har anvendt ulik teori om vold med fokus på seksuell vold for å knytte opp mot empirien. Teoriene vinkler voldtekt fra evolusjonsteorietisk, feministisk og maskulint synspunkt. Analysen er utført etter Aksel Tjora sin SDI-modell. Empirien fra analysen ledet frem til tre hovedkategorier: jesidier i kalifatet, IS ideologiske syn på slaver og slaver og seksuelle relasjoner. Resultatene fra de empirinære kodene har jeg drøftet opp mot teoriene om voldtekt sammen med seksuell og religiøs vold. Analysen viser til at det finnes flere elementer som fungerte som rettferdiggjørende for overgrepene. Resultatene fra analysen indikerer at IS valgte å følge historiske arabiske skikker og samfunnstradisjoner. Studien konkluderer med at de seksuelle overgrepene synes å ha vært mer strategiske enn religiøst betinget. Det kommer også frem at kalifatet var sterkt preget av krigskultur, fremfor tradisjonelle religiøse praksiser. Med henvisning til religiøse skrifter forsvarte IS bruken av vold og de seksuelle overgrepene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectjesidieren_US
dc.subjectISen_US
dc.subjectseksuelle overgrepen_US
dc.titleSeksuell vold i krig : en dokumentanalyse om hvordan Den islamske staten brukte religion for å legitimere seksuelle overgrep på jesidieneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Religionsvitenskap, religionshistorie: 153en_US
dc.source.pagenumber106en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel