Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Maria Therese Søderlind
dc.date.accessioned2020-09-10T10:52:50Z
dc.date.available2020-09-10T10:52:50Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677224
dc.description.abstractReligionsfaget i den norske skolen har vært gjennom store endringsprosesser siden innføringen av lov om allmueskole i 1739. Historisk har det utviklet seg fra å være en del av kirkens trosopplæring, via et konfesjonsbundet kristendomsfag, til et objektivt religions- og livssynsfag (Hovdelien 2003, Skeie 2006, Andreassen 2012). De største endringene i religionsfaget har skjedd de siste førti årene, og derfor vil denne masteroppgaven undersøke hvordan representasjoner av kristendommen i lærebøker har endret seg gjennom denne tidsperioden. Masteroppgavens problemstillinger er: - Hvilke representasjoner av kristendom blir presentert i lærebøker for religionsfaget i grunnskolen fra 1980 til 2018? - Hvordan har endringer i skolepolitisk kontekst påvirket disse representasjonene? Av hensyn til oppgavens begrensede omfang er problemstillingen om representasjoner begrenset til å belyse individrepresentasjon og tradisjonsrepresentasjon. Problemstillingen om skolepolitisk kontekst er begrenset til å inkludere de gjeldende læreplaner for religionsfaget, samt et utvalg av de mest relevante utviklingstrekk relatert til religiøst mangfold og kirkens posisjon i det norske samfunn. Den valgte metoden for oppgaven er kvalitativ tematisk lærebokanalyse av fem utvalgte lærebøker i religionsfaget for siste trinn på barneskolen. De to analysekategoriene individrepresentasjon og tradisjonsrepresentasjon er hentet fra teorien om representasjon, hvor religionsdidaktikeren Robert Jackson presenterer en tredelt modell for representasjon av religion; individ, gruppe og tradisjon. Analysen inkluderer Eidhamars (2019) perspektivkategorier, samt de tre religionsdidaktiske modellene; den konfesjonsbundne modellen, perspektivmangfoldmodellen og utenfraperspektivmodellen. Analysen av utvalget avdekker store endringer i representasjoner av kristendommen i de utvalgte lærebøkene. Endringene er knyttet til omfang, uttrykksmåter, perspektiver og innhold. Disse endringene drøftes og knyttes til endringer og utvikling i religionsfaget og læreplanene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectreligionsfageten_US
dc.subjectlærebøkeren_US
dc.subjectkristendomen_US
dc.subjectgrunnskolenen_US
dc.subjecthistorieen_US
dc.titleRepresentasjon av kristendom i lærebøker for grunnskolen fra 1980-2018 : en tematisk lærebokanalyse av fremstillingen av kristendom i lærebøker for religionsfaget gjennom individrepresentasjon og tradisjonsrepresentasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber135en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record