Show simple item record

dc.contributor.authorHusveg, Jostein
dc.date.accessioned2020-08-28T12:51:00Z
dc.date.available2020-08-28T12:51:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2675557
dc.description.abstractFinnes det en Gud? Hvordan ser han ut? Hvilke egenskaper har han? Spørsmålet om Guds eksistens er ett av de mange store livsspørsmål flere mennesker leter etter svar på. Jeg har i min oppgave forsket på hvilke forestillinger ungdom har om Gud. Jeg har knyttet oppgaven mot min arbeidsplass på Tryggheim skular, og min hovedproblemstilling ble dermed slik: «Hvilke forestillinger om Gud har ungdom i 15 til 18 årsalderen ved Tryggheim skular i 2020?» Som materiale har jeg 28 essaytekster som elever fra Tryggheim ungdoms- og vidaregåande skule har skrevet med utgangspunkt i spørsmålet: Hvilke forestillinger har du om Gud? For å finne svar på hovedproblemstillingen har jeg i min litterære analyse valgt å ta utgangspunkt i fire forskerspørsmål, som til sammen belyser hvilke gudsforestillinger ungdommene har. Spørsmålene er: 1) Hvordan har informantenes gudsforestillinger blitt dannet? 2) Hvordan preger religiøse erfaringer deres gudsforestillinger? 3) Hva er innholdet i deres gudsforestillinger? og 4) Hvordan uttrykker ungdommene at de trenger Gud eller ikke i 2020? «Det å kunne ha en ekstra far i himmelen er suverent», skrev en av mine informanter. Flere brukte ordet «far» om Gud. Denne metaforen på Gud beskriver et av hovedfunnene i analysen min. Dette begrepet uttrykker at ungdommene opplever å ha et nært og samtidig et respektfullt forhold til Gud. Farsbegrepet assosieres ofte med kjærlighet og omsorg, og en som har tid til å lytte og gi råd. Disse gudsegenskapene kommer tydelige frem i tekstene. Informantene uttrykker også at Gud er den som både gir livet mening, og håp for et liv etter døden. Tekstene viser at de ikke bare behøver Gud som en problemløser og terapeut, men at de trenger han uansett livssituasjon. Funnene i min oppgave samsvarer i stor grad med teori og tidligere forskning som har blitt gjort på området.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectTryggheim skularen_US
dc.subjectgudsforestillingeren_US
dc.subjectungdomen_US
dc.subjectNærbøen_US
dc.subjectvideregående skoleren_US
dc.titleHvilke forestillinger om Gud har ungdom i 15 til 18 årsalderen ved Tryggheim skular i 2020? : «Gud – en ekstrafar i himmelen»en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Kristendomskunnskap: 152en_US
dc.source.pagenumber89en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record