Show simple item record

dc.contributor.authorThygesen, Karoline Walberg
dc.date.accessioned2020-08-25T12:58:27Z
dc.date.available2020-08-25T12:58:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2673976
dc.description.abstractDenne oppgaven tar utgangspunkt i å svare på problemstillingen: «Hvilke muligheter kan Cooperative Learning gi for å utvikle demokratisk kompetanse hos elevene?» For å undersøke dette har jeg tatt i bruk kvalitativ metode i form av intervju. Disse intervjuene hadde en semi-strukturert form. Det ble gjennomført fire intervjuer med fire forskjellige informanter. Disse informantene er lærere som bruker Cooperative Learning i sin undervisning og dermed jevnlig jobber med samarbeidsstrukturene. Etter at intervjuene ble gjennomført, kodet og analyserte jeg materialet. Dette resulterte i to temaer som jeg har valgt å kalle for positiv avhengighet og respekt for ulikhet. Temaene er igjen delt inn i totalt seks kategorier som retter seg mot å svare på studiens tre forskningsspørsmål. Forskningsspørsmålene tar utgangspunkt i å finne ut av på hvilken måte Cooperative Learning legger opp til samarbeid, hvilke muligheter undervisningsmetoden gir for å arbeide med elevenes sosiale kompetanse og om samarbeidet kan legge opp til holdningsdannende undervisning i tråd med demokratiske holdninger og verdier. Funnene viser at et gjennomgående trekk fra intervjuene er lærernes opplevelse av at strukturene i Cooperative Learning legger opp til en positiv, gjensidig avhengighet mellom elevene. Dette gir et godt utgangspunkt for at lærerne kan jobbe med sosial kompetanse og holdninger hos elevene, samtidig som de arbeider med fag eller separat med konkrete teambuildingsaktiviteter. Det fremstår ikke i intervjuene som at lærerne konsentrerer seg i særlig grad om demokratisk kompetanse, men det arbeides målrettet med elevenes sosiale ferdigheter og å utvikle disse. Årsaken til fokuset på dette, fremstilles som et grunnlag for at elevene skal håndtere samarbeid og diskusjon på en god måte.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectdemokratisk kompetanseen_US
dc.subjectcooperative learningen_US
dc.subjectskolenen_US
dc.titleDemokratisk kompetanse med Cooperative Learning? : en kvalitativ studie om samarbeidslæring og demokratisk kompetanseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber86en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record