Show simple item record

dc.contributor.authorErlandsen, Mia
dc.date.accessioned2020-08-25T12:41:30Z
dc.date.available2020-08-25T12:41:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2673968
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er unge muslimer og religiøs mestring. Med denne tematikken søker jeg å forstå hvilken funksjon religiøs praksis har for unge muslimer i Norge. I problemstillingen spør jeg derfor etter hvilken funksjon religiøs praksis har for unge muslimer i deres hverdag og hvordan den virker inn på deres opplevelse av mestring. For å finne svar på dette intervjuet jeg fem unge praktiserende muslimer i alderen 20-30 år. Jeg benyttet meg av det kvalitative forskingsintervjuet. Samtalene dreide seg i hovedsak rundt hva som er viktig for informantene i møte med religiøs praksis og videre hvordan dette kan virke både positivt og negativt inn på deres opplevelse av mestring i hverdagen. Teorien jeg har benyttet meg av er hentet fra fagfeltet religionspsykologi, og omhandler mestring og videre religiøs mestring samt ritualisering. Den amerikanske psykologen Kenneth Pargament sine teorier er fremtredende, samtidig som Gry Stålsett og Hans Stifoss-Hansen sine perspektiver danner et viktig grunnlag for analyse og drøfting av det empiriske materialet. Studiens hovedfunn er at religiøs praksis gir en tydelig overordna ramme for livet og slik har en svært viktig funksjon for unge muslimer i deres hverdag. Det å leve som en god muslim, at en får tilbake for sine handlinger og perspektivet på de andre er sentrale aspekter ved siden av praktisering av bønn og faste. Disse aspektene danner en ramme for religiøs praksis, som ser ut til å påvirke både positiv og negativ inn i deres opplevelse av mestring i hverdagen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectreligiøs praksisen_US
dc.subjectmuslimeren_US
dc.subjectungdomen_US
dc.subjectNorgeen_US
dc.titleUnge muslimer og religiøs mestringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Andre psykologiske fag: 279en_US
dc.source.pagenumber85en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record