Show simple item record

dc.contributor.authorEikaas, Ida Helene
dc.contributor.authorUtgård, Anne Gunhild
dc.date.accessioned2020-08-25T11:14:16Z
dc.date.available2020-08-25T11:14:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2673907
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler demokratisk medborgerskap i norsk skole. Demokratisk medborgerskap er en viktig del av skolens samfunnsmandat og innføres som et tverrfaglig tema i læreplanverket i 2020. Det skal implementeres i alle fag hvor det er relevant, men det er mindre eksplisitte føringer for hvordan det skal implementeres. Denne oppgaven er forankret i en undersøkelse av et Erasmus+ prosjekt kalt #IncluDem, hvor elever har deltatt aktivt i demokratilæringsprosesser. Vi har undersøkt hvilke læringserfaringer elevene har gjort seg i prosjektet, og hvorvidt prosjektet bidrar til demokratilæring. Problemstillingen lyder derfor som følgende; Hvilke læringserfaringer gjør elevene seg i Erasmus+ prosjektet #IncluDem, og på hvilken måte kan prosjektet bidra til demokratilæring? Oppgavens teoretiske grunnlag er basert på ulike forståelser av demokrati og medborgerskap, samt hvordan disse begrepene er beskrevet i læreplanen. Undersøkelsen baserer seg på semi-strukturerte gruppeintervjuer med ti elever på en videregående skole på Østlandet. To gruppeintervjuer ble gjennomført i starten av prosjektet (høst 2019), og to gruppeintervjuer ble gjennomført etter at elevene hadde deltatt i flere av prosjektets læringsaktiviteter (vår 2020). I de to første intervjuene ble elevenes tanker og erfaringer med og rundt demokrati og medborgerskap, samt demokratiopplæring i skolen, tematisert. Ett gjennomgående trekk ved disse intervjuene er at informantene synes demokratisk medborgerskap er et spennende og interessant tema, og at deres forståelse av fenomenene demokrati og medborgerskap først og fremst omhandler den formelle delen av demokratiet. I tillegg oppfattes demokratiopplæringen av informantene som begrenset til kunnskap om demokrati som styreform. Med et slikt utgangspunkt har det vært interessant å undersøke hvilke læringserfaringer elevene har gjort seg gjennom å delta aktivt i demokratiske prosesser. Hovedfunnene innebærer at informantene sitter igjen med et utvidet og mer nyansert blikk på demokrati og medborgerskap, samt endret syn på og økt motivasjon til politisk engasjement og deltagelse.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectmedborgerskapen_US
dc.subjectskolenen_US
dc.subjectdemokratien_US
dc.titleDemokratisk medborgerskap i skolen : en kvalitativ studie av elevers aktive deltagelse i et demokratisk opplæringsprosjekten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber120en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record