Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFlølo, Anita
dc.date.accessioned2020-08-25T10:59:22Z
dc.date.available2020-08-25T10:59:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2673896
dc.description.abstractDenne avhandlingen har tatt utgangspunkt i problemstillingen: Hvilket syn på verdier i opplæringslovens formålsparagraf har ungdommer fra Jehovas vitner, og hvordan begrunner de disse? For å avgrense avhandlingen har jeg valgt ut verdiene demokrati og likestilling. Jeg har knyttet avhandlingen til opplæringslovens formålsparagraf fordi alle ungdommene har vært en del av det norske skolesystemet, og fordi jeg selv er lærer. Ved å bruke et kvalitativt forskningsintervju som metode, har jeg skaffet meg et empirisk materiale for min analyse. Jeg har fått gjennomført fire intervjuer med ungdom fra Jehovas vitner. Det at jeg valgte å intervjue dem en og en gjorde at jeg kom i dybden på deres syn på temaet. Hensikten med intervjuene var å finne deres syn på verdiene som er svært viktige for den norske skole og det norske samfunn, og hva bakgrunnen for deres syn er. Dette empiriske materialet har jeg valgt å analysere ved hjelp av funksjonell ideanalyse. Funnene i analysen min viser at ungdommene står på utsiden av de demokratiske prosessene, men at de benytter seg av demokratiske verdier som for eksempel ytringsfrihet. Når de gjelder likestilling ser de en likestilling i ordningene de har, selv om mennene har en overordnet rolle i menigheten og i familielivet. Jeg ser av materialet mitt at de fire ungdommene er ganske samstemte i sine svar, og svarene de gir stemmer overens med det jeg selv har funnet ut at Jehovas vitner mener om mitt tema. De har et sterkt forhold til sin menighet og sin tro, og ønsker å uttrykke svar som samsvarer med det Jehovas vitner står for.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectJehovas vitneren_US
dc.subjectungdomen_US
dc.subjectdemokratien_US
dc.subjectlikestillingen_US
dc.titleUngdommer i Jehovas vitners syn på demokrati og likestillingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber69en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel