Show simple item record

dc.contributor.authorAlmasou, Liv Hanne Langmoen
dc.date.accessioned2020-03-18T10:39:56Z
dc.date.available2020-03-18T10:39:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647368
dc.description.abstractDenne avhandlinga undersøker hvordan kristen forkynnelse om synd og skam kan gi ressurser til hjelp for ungdoms livsmestring. Avhandlinga tar for seg to andakter og en bibeltime holdt for ungdom, og analyserer deres tematisering av synd, skam og gudsforståelse gjennom teologisk tekstanalyse. Analysen anvender Paul Jones (1989) teoretiske modell av fem teologiske verdensbilder og Jan-Olav Henriksens (2016) teori om hvordan religion og teologi kan yte ressurer til orientering og endring (som jeg videre definerer som ressurser til livsmestring). Jeg finner særlig to av de fem teologiske verdensbildene i Jones modell reflektert. Det første er verdensbildet Jones kaller «fordømmelse og tilgivelse», hvor mennesket forstås som skyldig overfor Gud og har behov for rettferdiggjørelse. Ved siden av dette finner jeg at alle de tre talene også reflekterer elementer av det verdensbildet Jones kaller «tomhet og oppfyllelse», hvor mennesket er fremmedgjort og trenger å kjenne seg elska, for selv å kunne elske. I drøftingsdelen er relevans et viktig kriterium. På bakgrunn av analysen spør jeg om ressursene til orientering og endring, som jeg finner i disse to verdensbildene, er relevante for ungdoms livsmestring. I teologiseringen knytta til verdensbildet «fordømmelse og tilgivelse» finner jeg ressurser som oppfordrer til moralsk refleksjon, hjelper en til å akseptere sin egen begrensethet og samtidig se seg selv som verdifull. I et samfunn hvor ungdommer kan oppleve moral som noe som «flyter» og kjenne på mislykkethet når man ikke når opp der man trodde «alt var mulig», er dette relevante ressurser til hjelp for livsmestring. Samtidig argumenterer jeg for at en juridisk/forensisk syndsforståelse, som kan finnes i dette verdensbildet, er problematisk. Dette fordi en ensidig forensisk syndsforståelse kan implisere at Guds kjærlighet er betinga. Det andre av de to verdensbildene jeg finner reflektert i forkynnelsen er verdensbildet Jones kaller «tomhet og oppfyllelse». I forkynnelsens teologisering knytta til dette verdensbildet finner jeg ressurser som kan hjelpe ungdom til å se sin verdi som noe som kommer utenfra, og gi en opplevelse av å være «elska som man er». I avhandlinga viser jeg til beskrivelser av en ungdomstid som kan være prega av skam, hvor ungdommer strever med å se sin egen verdi dersom de ikke presterer. I møte med dette finner jeg ressursene som reflekterer verdensbildet «tomhet og oppfyllelse» som særlig relevante for dagens ungdom.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectungdomen_US
dc.subjectlivsmestringen_US
dc.subjectforkynnelseen_US
dc.subjectsynden_US
dc.subjectskamen_US
dc.titleAvslørt – på godt eller vondt? : kan forkynnelse om synd og skam være til hjelp for ungdoms livsmestring?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber78en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record