Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMelhus, Karen Helene Bøhn
dc.date.accessioned2020-03-18T10:32:20Z
dc.date.available2020-03-18T10:32:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647365
dc.description.abstractKirkelige bygningers betydning viser seg å være en tematikk det er lite forsket på og lite berørt i tematikk som angår Den norske kirke. Dette forsøker jeg å gi et bidrag til i denne masteroppgaven. Jeg forsøker å gi et svar på følgende spørsmål gjennom mitt forskningsprosjekt: Hvilken betydning har kirkelige bygninger for lokale folkekirkelige praksiser? Jeg har foretatt en kvalitativ studie og brukt semistrukturert intervju som metode for innhenting av datamateriale. I den sammenheng har jeg intervjuet fire menighetsrådsledere i Den norske kirke om de ulike bygningene som menighetene disponerer, deriblant kirke og kirkegård, prestegård og menighetshus. Det innhentede materialet har videre blitt transkribert og analysert. Denne oppgaven er ikke så sterkt teoridrevet, men den litteraturen som benyttes har vært med på å informere arbeidet med den. Av teoretisk tilnærming bruker jeg John Inges «A Christian Theology of Place», deler av «Lived religion» skrevet av Meredith McGuire og enkelte punkter fra en uttalelse gitt av Kirkemøtet i 2004, «Den norske kirkes identitet og oppdrag». Dette for å gi litt ulike vinklinger på de lokale kirkelige bygningene. Det ble tidlig tydelig at bygningene har betydning. Denne betydningen kommer til uttrykk gjennom begrepet «tilhørighet», som kommer tydelig frem i det innhentede materialet. Videre belyses dette av historie og eierskap. Dette sier noe om hva som gir bygningene betydning og at bygningene er med å gi betydning til erfaringer man opplever i dem.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectkirkebyggen_US
dc.subjectmenigheteren_US
dc.subjectbygningeren_US
dc.title«På dette sted» : bygningers betydning for lokale folkekirkelige praksiseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber72en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel