Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHolmen, Marie Skarrebo
dc.date.accessioned2020-03-18T08:54:27Z
dc.date.available2020-03-18T08:54:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647316
dc.description.abstractDe fleste er kjent med chat som kommunikasjonsform. Denne oppgaven er en kvalitativ studie som søker å undersøke og beskriver hvordan det er å drive med sjelesorg på chat. Studien tar for seg Nettkirkens chat, hvor man helt anonymt kan snakke med en prest eller diakon. Problemstillingen for oppgaven er: Hva er egenarten ved sjelesorg på chat, og hvordan kan det være god sjelesorg når man ikke ser konfidentens ansikt? For å svare på problemstillingen er kvalitative forskningsmetoder, og semistrukturert intervju brukt. Fire prester som driver med sjelesorg i chattetjenesten i Nettkirken er informantene i studien. I analyseprossessen ble en metode basert på systematisk tekstkondensering brukt for å finne funnene. Hovedfunnene er at anonymiteten konfidentene har og tilgjengeligheten til Nettkirken, åpner opp for både at det er mulig for folk å snakke om den problematikken de ønsker å snakke om. I tillegg gjør tilgjengeligheten at folk har mulighet til å snakke med en prest eller diakon uansett hvor man er i verden. Et annet funn er at sjelesorg på chat krever noe spissere ferdigheter når fra sjelesørgeren, men at bevisstgjøringen på språk som sjelesørgerne opplever at de får gjennom mengdetrening med sjelesorg på chat også påvirker ord de bruker i prekener, og også i andre muntlige samtaler. Oppgaven avsluttes med å etterlyse mer forskning på dette temaet, og spesielt da fra konfidenters perspektiv.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectsjelesorgen_US
dc.subjectchattingen_US
dc.subjectchaten_US
dc.titleNår jeg ikke ser ditt ansikt : om sjelesorg når man kun har tekst på chat å forholde seg tilen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151en_US
dc.source.pagenumber66en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel