Show simple item record

dc.contributor.authorMoe, Marianne Westbye
dc.date.accessioned2019-08-27T09:42:20Z
dc.date.available2019-08-27T09:42:20Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611155
dc.description.abstractI denne avhandlingen har jeg undersøkt hvordan elever i videregående opplever to spesifikke holdninger som er kjerneverdier i vårt samfunn, nemlig respekt og toleranse. Dette er holdninger vi finner både i hverdagslivet og i skolens styringsdokumenter. Problemstillingen har vært: Hvordan opplever elever i yrkesfaglig og studiespesialiserende utdanning holdninger som respekt og toleranse? For å besvare problemstillingen ble det gjennomført semistrukturerte intervjuer med seks elever i tre ulike utdanningsprogram, deretter ble materialet fra intervjuundersøkelsen analysert ved bruk av teori om holdninger, identitet og dydsetikk. Begrepet fronesis, som skriver seg fra Aristoteles, ble så brukt for å knytte de ulike teoriene sammen. Analysen viser at informantene i stor grad vektlegger det mellommenneskelige når de forteller hvordan de opplever respekt og toleranse. De to holdningene synes for elevene å være mer relasjonelle og knyttet til skolemiljøet enn til spesifikke fag. Dydsetikken kommer til syne når elevene reflekterer rundt hva som er riktig og passende å gjøre, ofte med den gylne middelveg som rettesnor. Når samvittigheten blir rettesnor, viser elevene at respekt og toleranse er en del av identiteten deres, de gjør det som i identitetsteori kalles sterke vurderinger. Analysen viser også at når elevene snakker om yrket de kunne tenke seg å utøve i framtiden, er fronesis et fruktbart begrep. Den praktiske klokskapen gjør elevene i stand til å forene erfaring og kunnskap til hverdagsviten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecttoleransenb_NO
dc.subjectrespektnb_NO
dc.subjectvideregående skolernb_NO
dc.titleHvordan elever i yrkesfaglig og studiespesialiserende utdanning opplever holdninger som toleranse og respektnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO
dc.source.pagenumber89nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record