Show simple item record

dc.contributor.authorMoen, Ragnar
dc.date.accessioned2019-08-27T08:41:19Z
dc.date.available2019-08-27T08:41:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611120
dc.description.abstractFormålet med studien er å undersøke tilstedeværelsen av ulike forestillinger om islam og muslimer i videregående skole. Den overordna problemstillingen for undersøkelsen er: Hvilke kulturelle fortellinger om islam finnes blant elever i videregående skole, hvilke skript styrer disse fortellingene, og hvordan behandles ulike kulturelle fortellinger om islam av elever i videregående skole? Oppgaven baserer seg på James C. Scotts teori om offentlige og skjulte skript, tilpasset til en norsk virkelighet. Scott hevder at både majoritets- og minoritetsbefolkningen i et samfunn utvikler egne narrativ som holdes adskilt fra den felles delte samtalen. Han peker på ulike konsekvenser for et demokratisk samfunn hvis avstanden mellom disse skriptene blir for stor. Undersøkelsen følger en kvalitativ strategi, og datainnsamlingen er i hovedsak gjort gjennom 8 fokusgruppeintervjuer med elever fra en videregående skole, både muslimske og ikke-muslimske. Innledningsvis ble det også gjort observasjon i to klasser. Intervjuene er transkribert, kodet og kategorisert tematisk. Funnene peker mot en betydelig variasjon i de ulike fortellingene og forestillingene som eksisterer blant elevene om muslimer og islam. Noen formidler at islam framstår som en kjent og integrert del av det norske samfunnet, mens andre gir uttrykk for til dels konspiratoriske forestillinger om islam som en trussel mot det «norske». Et gjennomgående trekk er at samtalen om muslimer preges av noen karikerte troper som langt på vei konstituerer språket om islam. De muslimske elevene oppgir på sin side at de føler seg aksepterte som muslimer, men samtidig at de ikke blir sett på som norske. De uttrykker en opplevelse av å måtte forsvare seg mot fordomsfulle forestillinger de ikke kjenner seg igjen i. Resultatet er at de kontroversielle spørsmålene og antatt problematiske sidene ved islam i stor grad blir holdt utenfor den felles åpne samtalen og diskursen mellom elevene. De skjulte fortellingene om islam blir dermed i liten grad en del av den åpne demokratiske samtalen som videregående skole skal legge til rette for.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectislamnb_NO
dc.subjectmuslimernb_NO
dc.subjectvideregående skolernb_NO
dc.titleFortellinger om islam : en skriptteoretisk analyse av kulturelle narrativer om islam og muslimer blant elever i videregående skolenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220nb_NO
dc.source.pagenumber118nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record