Show simple item record

dc.contributor.authorJonassen, Marte
dc.date.accessioned2019-08-26T12:18:34Z
dc.date.available2019-08-26T12:18:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611030
dc.description.abstractDenne avhandlingen tar for seg hvordan koreanske studenter forholder seg til de gamle tradisjonene sjamanisme og konfutsianisme. Avhandlingen er en empirisk studie, hvor jeg har benyttet meg av sosialantropologisk tilnærming og teori. Den ser dermed også på religionsbegrepet og forståelse av kultur gjennom et sosialantropologisk perspektiv. I avhandlingen kartlegger jeg hvilke kunnskaper koreanske studenter har om de aktuelle tradisjonene, og hvilken rolle de spiller i deres liv. Forskningsspørsmålet som ble utformet var følgende: Hvilke kunnskaper har koreanske studenter om de gamle tradisjonene sjamanisme og konfutsianisme, og hvilken rolle spiller de i deres liv? I tillegg ble det utformet fem underspørsmål som sikret god innsikt i forskningsspørsmålet, og det ble gjennomført semistrukturerte intervjuer for innsamling av datamaterialet. Dette sikret en god innsikt og forståelse av studentenes tanker, meninger og opplevelser rundt de aktuelle tradisjonene. Funnene av datainnsamlingen blir presentert og drøftet ved hjelp av de transkriberte intervjuene, annen litteratur og forskning. Avhandlingen presenterer dermed funn som konkluderer med at koreanske studenter i dag har lite kunnskap om sjamanismen som tradisjon. I tillegg kommer det frem at den ikke spiller så stor rolle i livene deres, eller er av noe særlig relevans. Deltagerne i studien hadde imidlertid alle kjennskap til, og noe innsikt i, selve tradisjonen og dens praktiske side. De hadde likevel ingen direkte erfaring med sjamanismen. Når det gjelder konfutsianismen var kunnskapen rundt selve tradisjonen begrenset, spesielt rundt det historiske og teoretiske. Deltagerne hadde derimot både god innsikt, og mye erfaring, med dens praktiske side og effekt på landets moral og etikk. Det kom tydelig frem at de var sterkt påvirket av tradisjonen, og hadde mye meninger om dens rolle og påvirkning på samfunnet. Konfutsianismen var dermed fullt tilstede i deres liv, og kom frem som en sterk motsetning til sjamanismen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsjamanismenb_NO
dc.subjectkonfutsianismenb_NO
dc.titleKoreanske studenters forhold til sjamanisme og konfutsianismenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150nb_NO
dc.source.pagenumber111nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record