Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Jorunn Tetlie
dc.date.accessioned2019-08-26T10:32:27Z
dc.date.available2019-08-26T10:32:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2610973
dc.description.abstractAvhandlingens problemstilling plasserer den innen fagområdet systematisk teologi. Den lyder som følger: Hva kjennetegner frelsesteologien i Den norske kirkes dåpsliturgi, og hvilke ressurser kan den gi til livstolkning og livsmestring for mennesker i dag? For å nærme meg denne problemstillingen, har jeg valgt å se på dåpsliturgiene fra 2011 og 2017. Materialet jeg har brukt for å etablere et teoretisk rammeverk for analysen er ”Six Ways of Salvation: How Does Jesus Save?” av Ted Peters og Theological Worlds av W. Paul. Jones. Hensikten med dette teorivalget var å få et variert utvalg av frelsesmodeller til bruk i analysen av frelsesteologien i dåpsliturgiene. Avhandlingen er skrevet innenfor rammen av en luthersk kontekst, og jeg har lagt vekt på å begrunne min argumentasjon også ut ifra Bibelen og Den norske kirke sine bekjennelsesskrifter. I problemstillingens andre del er det spørsmål om å finne ressurser i dåpens frelsesteologi som kan bidra til livstolkning og livsmestring for mennesker i dag. I den forbindelse har det vært viktig for meg å hente inn kunnskap fra religionspsykologien. Metoden i min avhandling er hermeneutisk tekstanalyse, der jeg har vært opptatt av meningsinnholdet i tekstene jeg analyserer. Jeg har også brukt sammenlignende tekstanalyse i drøftingen av frelsesmodeller og dåpsliturgier. Slik har jeg prøvd å finne ut hva som kjennetegner frelsesteologien i liturgiene, og hvor det er mulig å finne ressurser til livstolkning og livsmestring. Hva har jeg så funnet? Analysen min viser at dåpsliturgiene fra 2011 og 2017 kjennetegnes av at tematikken rundt synd og tilgivelse er tonet ned, til fordel for flere frelsesmotiv enn tidligere. Motivene både kompletterer og til dels overlapper hverandre. Jeg mener dette gjør det lettere for forskjellige mennesker å finne et eller flere frelsesmotiv som gir mening for dem, og som de derfor opplever kan gi ressurser til livstolkning og livsmestring innenfor deres kontekst.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfrelsesteologinb_NO
dc.subjectDen norske kirkenb_NO
dc.subjectdåpsliturginb_NO
dc.subjectDåpsteologinb_NO
dc.subjectluthersknb_NO
dc.titleFrelsesfortolkninger i luthersk dåpsteologi : en analyse og drøfting av ulike frelsesmodeller, med henblikk på frelsesteologien i Den norske kirkes dåpsliturginb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.source.pagenumber109nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record