Show simple item record

dc.contributor.authorGillebo, Elise
dc.date.accessioned2019-03-05T15:24:56Z
dc.date.available2019-03-05T15:24:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2588880
dc.description.abstractI denne masteroppgaven analyseres to sentrale innspill i debatten omkring religioner og teologis relevans i dagens samfunnsdiskurs. Med utgangspunkt i Jürgen Habermas’ metodisk-ateistiske innsteg til religion i offentligheten og John Milbanks teologiske metadiskurs som kritisk ressurs for samfunnsdiskursen, vil masteroppgaven undersøke og drøfte mulige svar på spørsmålet: Hva slags funksjon kan religion og teologi ha i en (post-sekulær) samfunnsdiskurs av i dag? I oppgaven tar jeg utgangspunkt i Habermas’ og Milbanks/”Radical Orthodoxy” sine kritiske utspill omkring tradisjonelle forståelser av begrepet ’sekulær’. På bakgrunn av teorienes ulike sekularitetskritikker, utledes deres svar på religion og teologi som ressurs og utfordring for både politiske og filosofiske diskurser. Jeg drøfter hvordan teorienes ulike grep om og forståelse av sammenhenger mellom ’religion’, ’teologi’ og ’(post-)sekularitet’ er betingende for deres svar på religioner og teologis funksjonelle relevans i samfunnsdiskursen. Disse forståelsene drøftes videre som nært forbundet med deres grep om og forståelse av sammenhenger mellom rasjonalitet og emosjon, tro og viten, privat og offentlighet. Sentralt i drøftingen er hvorvidt deres ulike diskursive tilnærminger opererer med dikotomiske forståelser av religiøs/sekulær og en reduksjonistisk begrepsforståelse av religion og teologi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectreligionnb_NO
dc.subjectteologinb_NO
dc.subjectpostsekularitetnb_NO
dc.title”Eastering the ordinary?” Om religion, teologi og post-sekularitetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.source.pagenumber106nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record