Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Yngvar
dc.date.accessioned2019-03-05T13:55:41Z
dc.date.available2019-03-05T13:55:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2588820
dc.description.abstractFagkunnskap etterspørres i samfunnet. Forsvaret er ikke et unntak. Videreutdanning er imidlertid kostbart. Det pågår for tiden større økonomiske innsparinger. Derfor er det viktig å kunne legitimere at utbyttet av videreutdanning samsvarer med kostnadene. Mye av feltpresters daglige virksomhet skjer i fortrolighet. Resultatene blir dermed vanskelig å måle. Men når sjelesorgen holder høyt faglig nivå, vil dette være tillitsvekkende. Det vil gagne den viktigste ressursen, nemlig Forsvarets personell. I 2013 startet Feltprestkorpset (FPK) sitt eget kurssted for pastoralklinisk utdanning (PKU). Dette ble gjort i samarbeid med MF - vitenskapelig høyskole. Utdanningsinstitusjonen har foretatt en evaluering blant prester og andre som har gjennomført PKU. Resultatet viser gjennomgående høy vurdering. FPK har også gjennomført en evaluering. Her er det tilsvarende god vurdering. Spørreformuleringen «i hvor stor grad», kan gi svar på hvilken relevans og utbytte studentene får ved å delta. Dermed blir det målbart for de som finansierer studiene og skal vurdere utbyttet av dem. Men vi mangler kunnskap om hvordan deltakerne kvalitativt opplever PKU. Denne studien søker svar gjennom kvalitative forskningsintervju og har følgende problemstilling: Hvordan opplever feltprestene at pastoralklinisk utdanning har betydning for deres arbeid og selvforståelse som sjelesørgere og teologiske fagpersoner i Forsvaret? Studien bringer til torgs ny kunnskap i en aktuell debatt om framtidige etterutdanningsplaner for feltprester. I studien har det framkommet flere funn. Erfaringene fra PKU har hatt betydning både personlig, faglig og kollegialt. Resultatene viser at PKU har trygget deltakerne i rollen som prest, teolog og sjelesørger. De har blitt mer bevisste sitt fag, myndige i sin rolle og dristige i sin tjeneste. Ingen av informantene gir uttrykk for negative erfaringer med PKU i Forsvaret. Sykehus-praksisen blant helsepersonell og pasienter på Landstuhl Regional Medical Senter i Tyskland, trekkes fram som en viktig suksessfaktor. Denne praksisen har gitt feltprestene en kompetanse som er unik, ikke bare for PKU i Norge, men for Forsvarets oppfølging av sitt personell, herunder ivaretagelse av tjenestegjørende veteraner. PKU for feltprester har dermed en nytteverdi utover sjelesorgens rom og rammer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfeltpresternb_NO
dc.subjectsjelesørgerenb_NO
dc.subjectPastoralklinisk utdanningnb_NO
dc.titlePKU for feltprester : En kvalitativ studie av hvordan feltprester opplever at pastoralklinisk utdanning har betydning for deres arbeid og selvforståelse som sjelesørgere og teologiske fagpersoner i Forsvaretnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.source.pagenumberV, 62nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record