Show simple item record

dc.contributor.authorHalvorsen, Kristin Óden
dc.date.accessioned2019-02-18T15:14:27Z
dc.date.available2019-02-18T15:14:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2586058
dc.description.abstractTemaet for denne avhandlingen er «fellesskap og trosutvikling på kristen ungdomsleir». Problemstillingen for denne avhandlingen består at en hovedproblemstilling med to underspørsmål. Problemstillingen er: På hvilken måte opplever ungdommer på kristen ungdomsleir trosutvikling i fellesskap med hverandre? a) Hvordan opplever ungdommer fellesskapet på kristen ungdomsleir? b) Hvilken betydning har fellesskapet for ungdommenes trosutvikling? For å svare på denne problemstillingen har jeg tatt utgangspunkt i en kristen ungdomsleir. Jeg er interessert i ungdommenes egne erfaringer og opplevelser. Derfor har jeg gjennomført to gruppeintervju med henholdsvis fem og fire ungdommer som var deltakere på denne kristne ungdomsleiren. Dette utgjør datamaterialet for denne avhandlingen. For å belyse datamaterialet bruker jeg Kenda Creasy Deans teori om lidenskap hos ungdom. Hun mener at ungdommer søker lidenskap vist som trofasthet, transcendens og fellesskap. Analysen av materialet viser at informantene dro på kristen ungdomsleir for å få sosialt og åndelig påfyll. Derav navnet på avhandlingen. Fellesskapet blir sett på som en del av det sosiale påfyllet. Videre forteller informantene at de opplever fellesskapet på kristen ungdomsleir som trygt og aksepterende. I tillegg til at de føler det ligger på et dypere plan fordi troen ligger dypere i dem. Et trygt og aksepterende fellesskap fører til at informantene føler de kan være seg selv. Her trekker de spesielt frem det å være troende. Informantene opplever at de kan dele og utforske sin tro på kristen ungdomsleir. Ved å dele og utforske troen i fellesskap med hverandre opplever informantene at de utvikler troen sin.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectungdomsleirernb_NO
dc.subjectfellesskapnb_NO
dc.subjectDean, Kenda Creasynb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.title«Da får du påfyll hvert halvår» : en empirisk studie av ungdommers trosutvikling i fellesskap med hverandre på kristen ungdomsleirnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.source.pagenumberVIII, 66nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record