Show simple item record

dc.contributor.authorLeberg, Marte Solbakken
dc.date.accessioned2019-02-18T14:00:55Z
dc.date.available2019-02-18T14:00:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2586018
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg spurt meg «Hvordan forstår og forhandler deltakerne på kurset Dialogisk menighet sin kristne forankring og tro i møtet med den annerledestroende?» Oppgaven er basert på sju dybdeintervjuer med deltakere på kurset Dialogisk menighet (arrangert av Kirkelig dialogsenter i Oslo) og deltakende observasjon i det samme kurset. Dialogisk menighet er et kurs for ansatte og frivillige fra menigheter i Oslo bispedømme, der reflekterer deltakerne over hvordan være kristen og kirke i et flerreligiøst samfunn og hvordan tilrettelegge for dialog i sitt lokalmiljø. Intervjuene omhandler konstruerte praktisk-teologiske case og informantens egne erfaringer fra møtet med den annerledestroende. Blant tematikk som tas opp er å være kristen i et flerreligiøst samfunn, bruk av kirkebygningen, frelse utenfor kristendommen, nattverd, felles bønn og gudsforståelse, gjenkjennelse, «hellig misunnelse» samt samarbeid og dialog med andre livssyn i lokalmiljøet. I min analyse og drøfting ser jeg denne tematikken i lys av begrepene religionsteologi, dialogteologi og komparativ teologi, samt i lys av religion forstått dynamisk. Jeg ser på hvorvidt begrepsapparatet knyttet til religionsteologien og innfallsvinkler fra dialogteologien beskriver informantenes forståelse av egen forankring og tro. Et gjennomgående funn er at informantene forhandler mellom ulike religionsteologiske posisjoner, mellom egen forankring og åpenhet for den andre, mellom religionsteologisk argumentasjon og refleksjon og dialogteologisk argumentasjon og refleksjon. På grunn av denne forhandlingen, kan det synes mer relevant å beskrive deres erfaringer med et repertoar av ressurser, i stedet for lukkede modeller. Basert på mine informanter har jeg utarbeidet et repertoar av ressurser for religionsteologiske og dialogteologiske beskrivelser av kristen forankring og tro: Den grensesettende dialogen, den samhandlende dialogen, den inspirerende dialogen, den gjestfrie dialogen og den fellesmenneskelige dialogen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectDialogisk menighetnb_NO
dc.subjectreligionsteologinb_NO
dc.subjectdialogteologinb_NO
dc.titleI møte med den annerledestroende - og seg selv : en kvalitativ studie om hvordan deltakerne på Dialogisk menighet forstår og forhandler sin kristne forankring og tro i møte med den annerledestroendenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150nb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record