Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAusteng, Eirik
dc.date.accessioned2018-10-02T13:30:19Z
dc.date.available2018-10-02T13:30:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565866
dc.description.abstractDenne oppgaven drøfter problemstillingen om forholdet mellom dåp og tro. Ved å svare på tre forskningsspørsmål, prøver jeg å svare på problemstillingen. For å gjøre dette tar jeg for meg Robert Jenson sin ekklesiologi og dåpssyn, som er sterkt forbundet til hverandre, og jeg spør om Jensons bidrag til ekklesiologien er relevant i norsk folkekirkelighet. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å drøfte de to neste forskningspørsmålene, der jeg drøfter spørsmålet om dåpens gyldighet og effekt opp mot forholdet mellom dåp og tro. Dette ender i siste spørsmål om hvordan vi definerer tro, og hva dette har å si for dåpen og troen. Jenson plasserer sin ekklesiologi i rammen av katolsk tradisjon og «communion-ecclesiology». Dette får konsekvenser for hvordan han tolker disse nytestamentlige begrepene om kirken: Guds folk, Jesu kropp og Åndens tempel. Disse begrepene sier noe om at kirken bokstavelig talt er et folk. I drøftingen bruker jeg mye perspektiver fra Harald Hegstad og Anthony Cross, for å nyansere og problematisere Jenson. Gjennom drøftingen vil vi se at jeg opplever at Jensons ekklesiologi står i sterk spenning til norsk folkekirkeekklesiologi. Dette gjør at jeg problematiserer Jensons dåpssyn og trosdefinisjon, samtidig som jeg også gjør bruk av hans bidrag for å problematisere norsk folkekirketeologi. Jeg konkluderer med at troen og dåpen er uløselig knyttet sammen, og at dette ikke kommer godt nok frem i Den norske kirkes liturgi. Jeg ender oppgaven med å komme med en konkret utfordring til Den norske kirkes liturgi, for hvordan kirken best kan belyse forholdet mellom dåp og tro i sin dåpsliturgi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectDåpnb_NO
dc.subjectTronb_NO
dc.subjectJenson, Robertnb_NO
dc.subjectdåpssynnb_NO
dc.subjectekklesiologinb_NO
dc.titleTroen og dåpen : Et økumenisk bidrag til norsk folkekirkelig ekklesiologi, i samtale og drøfting med Robert Jenson.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.source.pagenumber52nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel