Show simple item record

dc.contributor.authorAarsland, Siri
dc.date.accessioned2018-06-18T12:35:04Z
dc.date.available2018-06-18T12:35:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2501916
dc.description.abstractTrosopplæringsreformen var et vannskille i Den norske kirkes historie og i norsk livssynspolitikk. Den norske kirke hadde frem til 1969 betraktet kristendomsfaget i skolen som sin dåpsopplæring. Da det multireligiøse KRL-faget (Kristendom, religion og livssyn) i 1997 erstattet kristendomsfaget i skolen, ble det nødvendig å tenke nytt om Den norske kirkes dåpsopplæring. Den norske kirke var i henhold til § 2 i grunnloven en Statskirke som Staten hadde forpliktelser overfor, samtidig som Staten var forpliktet på demokratiske prinsipp som religionsfrihet og menneskerettighetene. Den politiske prosessen begynte med utredningen NOU 2000:26 «..til et åpent liv i tro og tillit..» Reform av Den norske kirkes dåpsopplæring. Denne utredningen ble fulgt opp med Stortingsmeldingen nr. 7 (2002-2003) Trusopplæring i ei ny tid, og etter behandling i Kirke-, utdannings og forskningskomiteen ble Trosopplæringsreformen vedtatt i Stortinget 25. mai 2003. I løpet av denne prosessen endret saken navn fra Reform av Den norske kirkes dåpsopplæring til Trosopplæringsreformen. Reformen medførte at alle tros- og livssynssamfunn skulle støttes på linje med Den norske kirke, og få et beløp per medlem opp til 18 år. Hvorfor vedtok stortingspolitikerne Trosopplæringsreformen og hvordan begrunnet de den? Det er disse spørsmålene jeg har ønsket å belyse i denne oppgaven og se hvordan den historiske og kulturelle konteksten var relevant for at et stort flertall i Stortinget var enig i intensjonen og hovedlinjene i Trosopplæringsreformen. Jeg har valgt diskursanalyse som metode og har tatt utgangspunkt i den britiske tekstforskeren Normann Faircloughs tredimensjonale modell for å vise hvordan en tekst må forstås ut ifra situasjonskonteksten, den historiske og kulturelle konteksten den er skrevet i. Analysen viser at Stortingets vedtak om Trosopplæringsreformen må sees i lys av en rekke andre reformer, slik som skolerereformer, kirkereformer, demokratireformer og en utvikling der Norge var blitt et flerreligiøst og flerkulturelt samfunn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecttrosopplæringnb_NO
dc.subjectreformernb_NO
dc.titleFra dåpsopplæring til trosopplæring: hvorfor vedtok Stortinget trosopplæringsreformen?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289nb_NO
dc.source.pagenumber76nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record