Show simple item record

dc.contributor.authorJørgensen, Eirik
dc.date.accessioned2018-06-15T12:51:49Z
dc.date.available2018-06-15T12:51:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2501793
dc.description.abstractDenne avhandlingen handler om bruk av app som undervisningsverktøy i trosopplæringen i Den norske kirke, ut fra en problemstilling som belyser om det er formålstjenlig for undervisningsansvarlige i en menighet å bruke app som undervisningsverktøy i trosopplæringen. I tillegg er det et konkret spørsmål som ser på om det er formålstjenlig å bruke appen «Takk for i dag» som undervisningsverktøy i trosopplæringen. Forskningen som er utført er kvalitativ og er blitt uført som en empirisk studie med feltarbeid som arbeidsform. Innsamling av data er blitt utført ved semi-strukturert intervju av undervisningsansvarlige i fire menigheter, «rundbordsamtale» med foreldre i hver av menighetene og av foreldre med barn i alderen 2-6 på et kjøpesenter. Det er også blitt utført en kvantitativ undersøkelse på KUFO-medlemmer på Facebook. Litteraturen i oppgaven viser til forskning som er gjort på barn og teknologi. Dette er blitt utført på flere måter; gjennom forskning på teknologi i skolen, teknologi og spill, teknologi og lek, barn og læring og barn og medier. Også læringsteorier har en sentral rolle i oppgaven. I trosopplæringen i Den norske kirke er appen et viktig supplement til det materialet kirken allerede disponerer. En app dekker et annet bruksområde enn for eksempel bøker, CDer, flanellograf og fargeblyanter. Spesielt appens intuitive natur er en særlig styrke. Barn forstår med en gang hva de skal gjøre når de får et digitalt medium med en app. Barns kognitive utvikling kan styrkes gjennom bruk av app, da den legger til rette for stillassbygging på en enkel og effektiv måte. Appen «Takk for i dag» er ren og enkel, og med et innhold som passer til små barn (2-5). Den inneholder fin musikk og klare tegninger. Den kan fortrinnsvis brukes som verktøy i trosopplæringen i hjemmet, da supplerende informasjon fra foreldre (i tillegg til appen) kan være nødvendig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecttrosopplæringnb_NO
dc.subjectappernb_NO
dc.subjectundervisningnb_NO
dc.titleBruk av app som undervisningsverktøy i trosopplæringen i Den norske kirkenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289nb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record