Show simple item record

dc.contributor.authorMarthinsen, Kåre
dc.date.accessioned2018-02-26T15:23:35Z
dc.date.available2018-02-26T15:23:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487120
dc.description.abstractI denne oppgaven tar jeg for meg problemstillingen min som er: "Hvordan utfolder exodus-motivet seg i Sal 74?" Metoden jeg bruker i oppgaven er en "verden i teksten" metode. Hvor jeg ser på hvilken indre tematisk verden Sal 74 beveger seg i. Det vil også ta for meg et motiv-studie i Salmen, motiv-studie er en underkategori av formkritikk. For å definere hva et motiv er så låner jeg en definisjon av William Freedman. Selv om jeg tar for meg "verden i teksten" så utelukker jeg ikke kontekstuell informasjon, blant annet forfatterskap, historisk kontekst og bibelsk og utenom bibelske tekster. Konklusjonen på problemstillingen min er gjennom analyse og en sammenligning med exodus-motivet at jeg viser utfoldelsen av exodus-motivet i Sal 74. Jeg viser hvordan Sal 74 benytter seg av ulike temaer og henvisninger til exodus-motivet gjennom hele salmen. Jeg mener at det er god grunn for å dele Sal 74 i tre deler, og analyserer Salmen etter de tre delene. I alle delene finner jeg henvisninger til exodus-motivet. Spesielt i den andre delen av Salmen finner vi mange temaer og referanser til exodus-motivet. Blant temaene og referansene vi finner i den andre delen av Sal 74 er skapelses-motivet, "Krigeren JHWH" og "Elohim som konge" motiv som gir innsikt i hvordan exodus-motivet får utfolde seg i Sal 74. Salmen bærer preg av å ha blitt til i et skriftlærd miljø. Dermed antyder jeg avslutningsvis at Sal 74 sannsynligvis er en "skriftlærd salme".nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectSalmenenb_NO
dc.subjectexodus-motivetnb_NO
dc.titleSalme 74 : en studie av bruken av exodus-motivet og andre motiver i en kollektiv klagesalme.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record