Show simple item record

dc.contributor.authorØvrebø, Andre Nikolai
dc.date.accessioned2018-02-26T13:12:58Z
dc.date.available2018-02-26T13:12:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487023
dc.description.abstractProblemstillingen i masteravhandlingen er følgende: Hvilken betydning har inkarnasjonen for forsoningen hos Kathryn Tanner, og hvordan skal vi vurdere hennes posisjon? Jeg besvarer problemstillingen ved en hermeneutisk analyse av Tanners forståelse av antropologien, inkarnasjonen og forsoningen. Dette drøftes med en økumenisk tilnærming, og med Skriften og den universelle kirkens tradisjon som argumentasjonsgrunnlag. Tanner anser mennesket som skapt med såkalt sterk delaktighet til Gud, i kraft av at det ble skapt med Ordet og Ånden. Som følge av syndefallet mistet mennesket disse. Tanners utgangspunkt for forsoningen er derfor ikke primært at mennesket er sunket i synd, men at mangelen på Ordet og Ånden gjør mennesket korrumpert. Mennesket må ved Guds nåde bli tilknyttet Kristus og Ånden, og således gjenvinne en sterk gudbilledlikhet. Basisen for hvordan dette skjer er inkarnasjonen, hvilket Tanner forstår som en dynamisk prosess der Ordet opptar Jesu menneskelige natur. Forsoningen innebærer noe sterkere enn kun en ny relasjon mellom Gud og mennesker. Den forstås nærmere som en forening mellom Gud og mennesket. Jesu menneskelige natur fungerer hos Tanner vikarierende for menneskets natur. Derfor fører Ordets opptakelse av Jesu menneskelige natur ved Jesu fødsel, gjennom hans liv, død, og oppstandelse – der Jesu menneskelighet blir fullstendig oppløftet og herliggjort – i sin tur til at mennesket blir frelst. Tanners forsoningslære innebefatter hele Jesu liv og virke, samt korshendelsen. Den unngår dermed den énsidigheten som preger enkelte forsoningsmodeller, der kun deler Jesu liv har frelsende betydning. Hun avviser offersoning i betydningen å blidgjøre Guds vrede, men trekker likevel paralleller til offersoning i betydning av at formålet er å gjenopprette en relasjon til Gud. Det livgivende er Ordet (fremfor blodet). Et problem med hennes forsoningsmodell er at den kan fortone seg soteriologisk universalistisk, da frelsen kun er en følge av tilknytning til Ånden og Kristus, hvilket tilsynelatende alle mennesker fikk i gave.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectTanner, Kathrynnb_NO
dc.subjectinkarnasjonnb_NO
dc.subjectforsoningnb_NO
dc.subjectteologinb_NO
dc.titleInkarnasjonens betydning for forsoningen: En kritisk analyse av Kathryn Tanners teologinb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Teologi: 151nb_NO
dc.source.pagenumber65nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record